Mücadele Birliği Platformu
https://www.mucadelebirligi.com/
Ezilenlerin Sosyalist Partisi
esp.irtibat@gmail.com | twitter: @ezilenler
Alınteri İşçi Gazetesi
alinterimb@gmail.com - alinteriye@gmail.com | twitter: @GazeteAlinteri | http://alinteri4.org/
Sosyalist Meclisler Federasyonu
https://www.sosyalistmeclisler.net/
Birleşik Devrimci Parti
http://devrimciparti.com
Demokratik Bölgeler Partisi
https://www.dbp.org.tr/
Menü