Alınteri

Alınteri sosyalist işçi gazetesi

ESP

Ezilenlerin Sosyalist Partisi

SMF

Sosyalist Meclisler Federasyonu

BDP

Birleşik Devrimci Parti

MBP

Mücadele Birliği Platformu

Komün Dergisi

-

DBP

Demokratik Bölgeler Partisi

Partizan

-