YDG: Şengal ve Maxmur’lu Çocuklarla Dayanışmayı Büyütelim!

Tarih her zaman insanlığın savaşlarına tanık olmuştur. Günümüzde ise kapitalizmin sistemsel krizi ile birlikte bu savaşlar büyüyerek devam etmektedir. Savaşların büyüyerek devam etmesi genelde tüm canlıları özelde ise insanları ciddi bir şekilde etkilemektedir. Bugün açısından özellikle Suriye’de devam eden savaşta binlerce insan ölmüş milyonlarca insan ise yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmıştır. Kuşkusuz ki bu savaşlarda en çok etkilenen kesimler çocuklardır. Bazı kurumların yaptığı araştırmalar ise savaş alanlarındaki çocukların nasıl bir yaşama sahip olduklarını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF), yaptığı araştırmalar sonucu Suriye’deki iç savaşta bu güne kadar yaklaşık 12 bin çocuğun yaşamını yitirdiği ve yaralandığı ortaya çıkmıştır.  Dünya da ise Save the Children yardım kuruluşunun hazırladığı “Çocuklara Karşı Savaş” başlıklı rapora göre dünyada her altı çocuktan biri savaş ve çatışma bölgelerinde yaşıyor. Raporda 2018 yılında dünya genelinde toplam 415 milyon çocuğun savaş ve çatışmalardan doğrudan etkilendiğine dikkat çekiliyor. Bu istatistik bile net bir şekilde gösteriyor ki emperyalistlerin daha fazla kaynağa sahip olma hırsı yüzünden milyonlarca çocuk savaş ortamında yaşamak zorunda kalıyor. Bu durumu görmezden gelmek savaşların asıl nedenlerini arka plana atmak demektir. Emperyalistler bir yandan sözde çocuk hakları ile çocukları koruduğunu söylerken diğer yanda daha fazla kaynak ve sömürü yaratmak için binlerce çocuğu katletmekten geri durmuyor. Bu durum bize emperyalistlerin iki yüzlü politikasını bir kez daha göstermektedir. Bu noktada bizlere çok ciddi görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Bir yandan emperyalistlerin savaş politikalarını teşhir ederken diğer yandan çocukların daha özgür, adil ve eşit yaşadığı bir dünya yaratma mücadelesi içerisinde olmalıyız.

Bu doğrultuda 1 Kasım – 12 Aralık arasında Initiative für Frieden und Hoffnung in Kurdistan tarafından düzenlenen Şengal ve Maxmur’lu çocuklarla dayanışma kampanyasına Yeni Demokratik Gençlik olarak aktif bir şekilde katılım sağlayacağımızı açıklamak istiyoruz.

Kampanya çerçevesinde maddi ve bazı ihtiyaç malzemelerini toplayarak Şengal ve Maxmur’daki çocuklarla dayanışma içerisinde olacağız. Elbette ki kampanyayı sadece yardım toplamak amacıyla değil aynı zamanda haksız savaşların çocuklar üzerindeki etkisini de kitlelere anlatmak istiyoruz.

Bu anlamıyla Yeni Demokratik Gençlik olarak tüm duyarlı kişileri bu kampanya ya destek vermeye Şengal ve Maxmur’lu çocuklarla dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz. Kollektif bir şekilde bu kampanyayı yürütme çağrısı yaparak tekrardan tüm çocukların daha iyi yaşayabileceği bir dünya yaratma mücadelesine omuz vermeye çağırıyoruz.

Yeni Demokratik Gençlik