9 EKİM ve bugün / Ziya Ulusoy

  • Erdoğan faşizminin, Medya savunma alanlarına yönelik savaşına, Rojava işgaline, rejimi kalıcı kılma saldırganlığına, boğucu şovenizmi yoğunlaştırmasına karşı ayağa kalkma sırası Türkiye cephesinde.

Bugün 9 Ekim saldırısının 23. yıldönümü.

Emperyalizm ve burjuva diktatörlükler, önderlerini  imha ederek devrimleri yenilgiye uğratma yöntemini uygularlar.
9 Ekim,  karşı devrimin sayın Öcalan şahsında Kürdistan devrimine karşı bu yönteminin başlangıç saldırısıydı.

ABD emperyalizmi, generallerin güdümündeki faşist iktidar, siyonist İsrail ve başta diktatör Mübarek olmak üzere, bazı gerici bölge devletleri ile AB emperyalistleri, bu komploda birleştiler.

Onları birleştiren, halklara, işçi sınıfına ve ezilenlere sınıfsal düşmanlıklarıydı.

Bugün ise, Erdoğan-Bahçeli faşizmi, Medya savunma alanlarına işgalci savaşla PKK önderlerini ve askeri kurmayını imha etmeyi istiyor. Bu yolla Kürdistan devrimini yenilgiye uğratmayı amaçlıyor.

Yine başta ABD gelmek üzere emperyalistler, Erdoğan faşizminin Kürdistan devrimine karşı işgalci savaşında destekçileri.
Dahası, Başur KDP yönetimi de Erdoğan faşizminin aktif destekçisi. Irak yönetimi de yardımcısı.

ABD ve emperyalistlerin Erdoğan’ın imhacı savaşına desteği olmasaydı bu iki yönetimin desteği bu denli ileri  gidemezdi.
Emperyalistler ve bölge burjuva devletleri, ellerindeki devasa savaş makinasının gücüyle ve kuralsız kirli savaşla devrimleri ezmek isterler.

Dün ABD emperyalizmi Irak’ı işgal savaşının ön hazırlığı olarak 9 Ekim komplosunu Ankara’nın  faşist yönetimine hediye etmişti. Sonuçları Suriye ve Yemen yokedici savaşları oldu.

Bugün, Erdoğan faşizmi yüksek tekniğe dayanan savaş makinasıyla işgalci savaşları Kürdistan devrimine karşı yürütüyor. Kimyasal silah kullanıyor. Emperyalistler ve bölge gerici devletleri destek veriyor, sessizlikle onaylıyor. Libya’ya, Kafkasya’ya kadar uzanan işgalci savaşlarını, iç savaşçı  çetelerini yayma cesaretini Erdoğan’a veriyorlar.

Dün 9 Ekim komplosuyla o zamanın sömürgeci faşizmi, şovenist histeriyi ayağa kaldırmıştı ve 15 Şubat’da ABD-İsrail’in eliyle sonuç alınca, Kürdistan devriminin ayağa kalkamayacağını propaganda etmişti.

Oysa Kürdistan devrimi yeniden emek ve canla kendisini yükseltti, Türkiye’nin demokratik ve sosyalist güçlerine omuz ve güç vererek, gericiliği ve faşizmi püskürtmeye vargücüyle çalıştı. Bölgede mezhepsel, milliyetçi boğazlaşma ve emperyalist savaş rekabetinin kan banyosuna alternatif olarak Rojava-Kuzey-Doğu Suriye devrimini armağan etti.

Bugün Medya savunma alanlarına  kimyasal savaşla aynı propagandayı sömürgeci Erdoğan faşizmi yükseltiyor. İşgalci savaşı içerde gerileyen desteğini geliştirmenin kanlı harcı yapıyor.

Sıra Türkiye cephesinde

Kürdistan devrimi faşizme ve işgalci savaşa karşı direnişi yılmazca sürdürerek faşizmin yenilgisinin en önemli dayanağını oluşturuyor.

Şimdi mücadele nöbetinde Kürdistan devriminin direnişine güç verme sırası işçi sınıfı ve ezilenlerin, öğrenci gençliğin ve kadın  hareketinin.

Erdoğan faşizminin, Medya savunma alanlarına yönelik savaşına, Rojava işgaline, rejimi kalıcı kılma saldırganlığına, boğucu şovenizmi yoğunlaştırmasına karşı ayağa kalkma sırası Türkiye cephesinde.

Türkiye cephesinde işçi, öğrenci, kadın hareketi, savaş karşıtı hareket yaygınlaştırılıp faşizme karşı devrimci özellikleri geliştirildiği ölçüde, Erdoğan diktatörlüğünün ve kanlı savaşlarının sonunu yakınlaştıracak.

Bu görevi başarmak, burjuva muhalefetin durumu yeni bir parlamenter gericilik döneminin manivelası yapabilmesi yerine, işçi sınıfı ve halklara baskı ve sömürüden kurtuluş yolunu da açacak.

Bu devrimci görev, 9 Ekim komplosunun da, 10 Ekim’in, 20 Temmuz’un, Cizre –Sur vahşetinin de rövanşının alınmasını sağlayacak yolu açacaktır, açmalıdır.

Ziya ULUSOY