Yeni ekonomi paketiyle patronlar bir kez daha ihya edilecek!

AKP’nin hazırlayarak Meclis Başkanlığı’na sunduğu 18 maddelik yeni ekonomi paketinde sadece enflasyon karşısında gelirleri eridikçe eriyen emekçiler için bir düzenleme yok. Beşli müteahhit çetesine maliyet artışları nedeniyle oluşan fiyat farkının ödenmesi için AKP’li Cumhurbaşkanı’na yetki vermek de var, ihracat yapan patronların vergilerinde indirime gitmek de… Emekçileri ilgilendiren tek şey yine saldırı; o da, sosyal güvenlik sisteminin tamamen tasfiyesinde önemli bir adım olan bireysel emeklilik için ödenen devlet katkısının arttırılması. Yani hem emekçilerin soyulmasını, sosyal güvenliğin tasfiyesinin teşvik edilmesi ama hem de patronların sunacağı katkının bir bölümünün de devlete devredilmesi.

Teklifte memur ve emeklilere yapılan ve ardı ardına gelen zamlarla zaten buharlaşmış olan ek zam da kanun altına alınacak. Ayrıca Türk Lirası vadeli mevduat uygulaması denilen soygunun da alt yapısı oluşturulacak.

‘Devletin müteahhitleri’ haline gelen çeteye özel kıyak yetkisi!

Teklifle, Cumhurbaşkanı’na devletin müteahhitleri haline gelen ve bu açıdan da isabetli bir tanımla “kamuya iş yapan” müteahhitlerden Kolin, Cengiz, Limak, Kalyon ve Makyol gibi beşli çete ve diğerlerine maliyet artışları nedeniyle oluşan fiyat farkının ödenmesi yetkisi veriliyor. Kararnameyle müteahhitlerin talep ettikleri yeni fiyat düzenlemeleri yapılacak ve bu da hiçbir dolambaçlı yola sapmadan doğrudan Erdoğan’ın kararıyla gerçekleşecek.

Kademeli doğalgaz satışı soygununda BOTAŞ’a sınırlı yetki

Kademeli doğalgaz satış fiyatı denilen “kademeli soygunla” ilgili olarak da BOTAŞ’a yetki verilmesi isteniyor. BOTAŞ, bakanlık görüşünü de almak şartıyla bölgesel ve iklim koşullarına dikkate alarak il veya bölge bazında kademeli doğalgaz satış fiyatı uygulayacak.

Bireysel emeklilik soygunu ve sosyal güvenlik sisteminin tasfiyesi teşvik edilecek

Sosyal güvenlik sisteminin tabutuna çakılacak son çivilerden biri olan bireysel emekliğin pek çok açıdan teşvik edilmek isteniyor. Buna göre devlet katkısı 5 puan arttırılarak yüzde 30’a yükseltilecek. Emekçilerin katılım konusundaki kaygılarını gidermek için de sistemden çıkmak isteyenlere kısmen ödeme yapılması imkanı getirilecek. Katılımcılar devlet katkısı hariç, hesabındaki birikim tutarının yüzde 50’sine kadar ödeme alabilecek. Ayrıca kısmen ödeme tutarının devlet katkısı hesabındaki tutardan da yüzde 25’i aşmamak koşuluyla ödeme yapılabilecek.

İhracatçı patronlara vergi indirimi!

Teklifle ayrıca 2022 yılında ihracatçılara uygulanacak kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 19’a düşürülecek.

Kaynak: Alınteri Gazetesi