Devrimden başka çıkar yol yok!

Biz Birleşik Mücadele Güçleri (BMG) olarak, “Devrimden başka çıkar yol yok!” diyenlerin iradesini toplamışız bağrımızda.

“Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz!” diyen kadınların öfkeli sesini, bodrumlarda diri diri yakılarak katledilenlerin unutturulmak istenen çığlığını, bilimsel-özerk eğitim, barınma, mesleğini yapma hakkı gaspedilip geleceksizleştirilmiş gençliğin, sefalet ücreti ile köleliğe mahkum edilmiş işçi sınıfının, işbirlikçi tarım politikaları ile üretemez hale getirilip toprağı, doğası talan edilen köylülüğün isyanını almışız arkamıza!

Ezilen, emeği hayasızca sömürülen, özgürlük diye adeta inleyen Kürt, Türk ve çeşitli milliyetlerden halkların umudu olma yolundayız.

Hayatımızın her anını işkenceye çeviren AKP-MHP-Ergenekon faşist koalisyonu, yaratmaya çalıştığı korku iktidarı yıkılmaya yüz tutunca daha dizginsiz bir saldırı içine girdi. Ağzını açanın hapse tıkıldığı, “terörist” yaftasının işportaya düştüğü, sosyal medyada eleştirel bir mesajın bile tutuklanma gerekçesi yapıldığı, halkın seçtiği vekiller ve belediye başkanlarının sudan bahanelerle rehin alınıp yerlerine çapulcuları atandığı bir coğrafyada, biz BMG olarak “Devrimden başka çıkar yol yok!” diyoruz.

İşçi direnişlerinde, kadın eylemlerinde, gençlik mücadelesinde sözümüzü söyledik, omuz omuza bir kavganın ayrılmaz parçası olduk. Aklımızı, bilincimizi, emeğimizi ve gücümüzü bu deryaya akıtıyoruz.

Halklar arasındaki bariyerlerin yıkılmasına, ortak eylem gücü ve kapasitesinin açığa çıkarılmasına, oluşan enerjiyi kuvvete ve mücadele azmine dönüştürmeye çalışıyoruz.

Yaratmaya çalıştıkları korku iktidarının güçsüzlüğü, kitlelerin isyan ederek sokaklara aktığı ilk patlamalarla kendini bir kez daha gösterdi. Arkası gelecektir. İşçilere, kadınlara, Kürtlere, Alevilere, gençlere ve LGBTİ+’lara kan kusturan faşist ittifaktan kuşkusuz hesap soracağız! Bugünün hesabı olmayacak sadece bu, bütün o kirli ve kanlı geçmişlerini dökeceğiz ortaya!

Birleşik Mücadele Güçleri tek bir araçla dövüşmüyor. Basının susturulduğu, medyanın iktidarın sesi haline getirildiği bu karanlık günlerde alternatif mücadele araçlarını çeşitlendiriyor. Bunlardan biri de BMG’nin haber portalıdır (https://birlesikmucadele.org/). Fikirle, çözümle, yazıyla, görselle amaçlarımızı ve kurmak istediğimiz dünyanın temel çizgilerini en geniş kitlelere yaymaya çalışıyoruz. Kürt ve Türk halkından işçilerin, emekçilerin, kadınların ve gençlerin kürsüsü oluyoruz. Omuz omuza mücadele eden halklarımızın nabzını tutuyor, onu başka mecralara taşıyoruz. Göndereceğiniz haber-yorum, öneri ve eleştirilerinizle bu çabamıza güç katın.

Kitlelerin eylemiyle yeşerecek bu topraklarda “Devrimden başka çıkar yol yok!”

Birleşik Mücadele Güçleri (https://birlesikmucadele.org/)