BMG Tuzluçayır’da halk toplantısı gerçekleştirdi

Birleşik Mücadele Güçleri, kuruluşunun 2. yılında Ankara’nın Mamak ilçesinde Tuzluçayır Mahallesi’nde halk toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda BMG adına Alınteri’nden Zarife Çamalan, Devrimci Parti’den Enes Tekin sunum yaptı.

Saygı duruşu ile başlayan toplantıda ilk sözü alan Zarife Çalaman, BMG’nin kuruluş amacına dikkat çekti, “Birleşik Mücadele Güçleri tarihin olağanüstü bir döneminde, olağanüstü görevlere hazırlık kapsamında ortaya çıkan bir ihtiyacın siyasal karşılığıdır” dedi.

Emperyalist güçler arasındaki hegemonya ve rekabet ile kapitalizmin yapısal krizlerine vurgu yaparak, şunları söyledi: Türkiye bu tarihsel döngüde özel bir yerde duruyor. Yıllardır burjuva egemenlik biçimlerinden faşizmin Hitlerci biçiminin inşası için neler yapıldığını biliyoruz. Tüm saldırganlıklarına rağmen karşısında duran Kürt özgürlük hareketinin, devrimci güçlerin, demokratik-ilerici dinamiklerin direnişini bastıramıyorlar.

Dahası sömürü-yağma ve talan politikalarıyla örgütlü olmayan toplumsal kesimler de şu ya da bu şekilde karşılarına dikiliyor. İşçiler örgütlenme, grev ve direniş kültürünü yeniden kazanacak deneyimler yaşıyor. Köylüler maden-enerji-turizm patronlarına peşkeş çekilen tarım ve yaşam alanları için direnmeyi öğreniyor. Kadınlar, siyasallaşmış kadın düşmanlığına karşı diri bir dinamik olarak dikilmekte bir milim bile geri adım atmıyor. Kürt halkı onca gözaltı, tutuklama, katliam, faşist teröre rağmen örgütlü bir halk ve direniş odağı olma vasfını koruyor. Gençlik güçlü bir harekete dönüşmese de sistemin geleceksizlik dayatmalarına karşı belirgin bir kopuş yaşıyor. Kısacası toplumun hemen tüm sınıf ve katmanları sömürü-baskı-yağma politikalarına karşı kendi mecralarında tutum alıyor.”

“BMG’NİN OMUZLARINDA TARİHSEL BİR SORUMLULUK VAR”

Birleşik Mücadele Güçleri’nin ayrı ayrı akan sınıf ve halk direnişlerini ortak bir program ve talep etrafında birleştirme görev ve sorumluluğu ile hareket ettiğinin altını çizen Zarife Çamalan, “Faşist saldırganlığın, kapitalist sömürüdeki dizginsizliğin olağanüstü nitelikler kazandığı bu dönemde devrimci güçlerin bir araya gelmesinin ve bir direniş-politik odak oluşturmalarının tarihsel bir sorumluluk olduğunu düşünüyor. Kürt özgürlük hareketinin birikimiyle TDH’nın birikiminin buluşmasının muazzam bir enerji yaratacağı inanç ve bilinciyle hareket ediyor” dedi.

“Açlığa, faşizme, işgale karşı tek yol devrim” kampanyasının da bu politik yaklaşımla belirlendiğini belirtti, “Sistemin reforme edilmesi, restorasyonu gibi ideolojik odakların kitleler üzerine kurmaya çalıştığı hegemonyaya karşı devrim fikrini canlı tutmaya, bu fikir ve ideal için gücünü birleştiren bir odak olduğunu hatırlatmaya dünden daha fazla ihtiyacımız var” diye konuştu.

Zarife Çamalan şu değerlendirmeleri yaptı: “Kitlelerin örgütsüz-kendiliğinden harekete geçen gövdesini ortak talepler ve hedeflerle buluşturabilmek en önemli görevimizdir. Dönemin ruhunu kavrayan sloganlar, ayrı ayrı akan kanalları tek bir birleşik mücadele kanalında buluşturacak talepler bütünlüğü ve her şeyden önce de tutkulu bir devrimcilikle kitlelerin içine dalarak onları buna örgütleme görevidir önceliğimiz.

Birleşik Mücadele Güçleri, umutlarımızın, düşlerimizin, dahası kanlarımızın birbirine karıştığı bir kardeşlik zemininde mayalandı. Bu zemin aslında onlarca yıllık devrimci mirasın da ifadesiydi. Kendisini, Kürdistan özgürlük mücadelesinin yarattığı devasa birikimle, Türkiye devrimci hareketinin birikiminin sentezlenmesi, birleşik devrim fikrinin güncel bir gerçeğe dönüşmesinin iradesi olarak gördü.

Bunu yükselen toplumsal hareketle buluşan, o hareketi birleşik bir gövdede toplayarak devrimci bir odak yaratmak şeklinde tanımladı. Bu iddiaya, devrimci öznelerin sadece bir araya geldiği değil, asıl olarak o öznelerin birleşik hareketiyle ortaya çıkacak devrimci sinerjinin, mevcut toplumsal hareketin tek bir kanalda toplanmasının manivelasına dönüşmesi şeklinde bir anlam biçti.

Kendisini sistemin çizdiği sınırların dışında bir mücadele anlayışıyla tarifleyen BMG bugün 2 yılını geride bırakmış bulunuyor. Bu açıdan da aslında daha yolun başındayız.”

“Birleşirsek kazanırız” diyen Zarife Çamalan, halkı, BMG’ye güç vermeye davet etti.

Devrimci Parti’den Enes Tekin ise siyasal gelişmeleri değerlendirdi. Ezilen milyonların mücadele dinamikleriyle daha ileri düzeylerde buluşmayı hedeflediklerini belirtti, “Halka başka bir yol olduğunu göstermek gibi bir görevimiz var” diye konuştu.

Etkinlik sunumların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti.

Kaynak: https://alinteri8.org/2023/02/04/ankarada-bmgnin-2-yilinda-halk-toplantisi/

 

Yorum yap

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir