Anayasa Mahkemesi, Erdoğan’ın yetkisini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Aile Hakimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ndeki “sözleşmelerinin feshini gerektiren nedenlerin” AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlemesini iptal etti.

Danıştay İkinci Dairesi, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “… sözleşmenin feshini gerektiren nedenler….” ibaresinin Anayasa’nın 7, 38 ve 128’inci maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi (AYM), başvurdu.

Danıştay tarafından 30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan Aile Hakimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin çeşitli hükümlerinin iptali talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle başvuru yapıldı.

Danıştay tarafından iptali istenen 8’inci madde şöyle: “Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak sözleşmede yer alacak hususlar ve kanunda belirlenen esaslar çerçevesinde bunlara yapılacak ödeme tutarları ile bu ücretlerin indirim oran ve şartları, sözleşmenin feshini gerektiren nedenler Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

Anayasa’ya aykırı

AYM, kararında şu gerekçelere yer verdi: “Anayasa’nın kanunla düzenlenmesini öngördüğü ve temel hakların sınırlandırılmasına ilişkin olan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşme feshini gerektiren nedenlere ilişkin genel ilkeler ortaya konulmadan, kanuni çerçeve çizilmeden, sözleşmenin feshini gerektiren durumlar genel hatlarıyla da olsa belirlenmeden, ilgili hususların tamamının düzenlenmesinin yönetmeliğe bırakılması suretiyle yürütmeye sınırsız, belirsiz, geniş bir düzenleme yetkisi tanınmıştır. Bu itibarla kural, yasama yetkisinin devredilemezliği ilkesiyle de bağdaşmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 7, 13,49 ve 70’nci maddelerine aykırıdır.”

AYM, yönetmeliği iptal ederek, hükmün Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak, 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

GAZETE PATİKA

Yorum yap

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir