BMG Kadıköy’de 1 Mayıs’a çağırdı

BMG 20 Nisan akşam saatlerinde Kadıköy Marmaray-Metrobüs çıkışında 1 Mayıs bildirileri ve ajitasyon konuşmalarıyla emekçileri alanlara çağırdı.

BMG’nin 1 Mayıs bildirisinden bölümlerin okunduğu, ajitasyon konuşmalarının yapıldığı çağrılar, son olarak çalışmaya katılan BMG’lilerin topluca “Açlığa, Sömürüye, Faşizme Karşı Birleşirsek Kazanırız!” diye haykırışıyla sonlandı.

BMG’nin dağıtımı yapılan bildirisi şöyle:

“Savaş, yıkım, işsizlik, önü alınmaz bir hayat pahalılığının gölgesi altında karşılıyoruz 2022 1 Mayıs’ını. İktidar, sömürü düzeninin krizini bizim için yıkıma, burjuvazi içinse fırsata çevirmeye devam ediyor. Kelimenin gerçek anlamında açlık, hepimiz için yakın tehlike haline geldi. Ekmeğimiz her gün daha fazla küçülüp, yarına dair kaygılarımız daha da büyüyor.

Tablonun diğer tarafındaysa umut var. Umut; sömürü düzeni ve devletinin bize biçtiği kefeni yırtma irademizde somutlaşıyor. Umut; kadın işçiler, genç işçiler, açlığa mahkum olmak istemeyenlerin iş bırakmalarla, fabrika işgalleri ve dalga niteliği kazanan eylemleriyle dile geliyor. Açlık, sefalet, yıkım ve ölüm dayatan bu sisteme karşı dünya çapında yükselen ve istikrar kazanan eylemlerle yön gösteriyor.

2022 1 Mayıs’ına rengini veren de budur!

Özgürlük namına ne varsa hepsini faşist bir zorbalıkla yok etmek isteyenlere karşı, işçiler, işsizler, yoksul köylüler, saldırının hedefi haline getirilen kadınlar, geleceği çalınan gençler, en temel hakları bile devlet zulmüyle bastırılan ezilen halk ve inançlar, kirasını ödeyemeyen-hastane kapılarından giremeyen emekçiler, cinsel kimlikleriyle nefretin hedefi haline getirilenler olarak “artık yeter!” diyoruz.

Bizi açlığa mahkum eden kapitalist sömürü düzenine, doğamızın yağmalanmasına, “özgürlük” diyenleri katleden faşizme, geleceği burjuva seçim düzenine hapsedenlere mecbur değiliz. İnsanca yaşanacak bir dünyayı birleşirsek kazanırız!

Sendikalaşma hakkımızı kullandığımız için işten atılmalara karşı 1 Mayıs’tayız!

Maliyet hesaplarıyla basit önlemler almaktan bile kaçındıkları için iş cinayetlerinde katledilmemize karşı 1 Mayıs’tayız!

Mobbingle, üretim zorlamasıyla, tacizle, her türlü hakkın gasp edilmesiyle bize insanlıktan çıkmamızı dayatanlara karşı 1 Mayıs’tayız!

İşçi hakkı yiyen, vergi kaçıran, kayıt dışı iş yapan patronlara dokunmayıp, karşımıza yasakları ve polisiyle dikilen bu sömürü sistemine karşı 1 Mayıs’tayız!

Asalak patronlar sınıfına milyarlar akıtılırken, açlığımızı bile bastıramayan asgari ücrete bir dirhem zam yapmayanlara karşı 1 Mayıs’tayız!

Hayatlarımızın zindanlaştırılması, zindanların ölüm evlerine dönüştürülmesine karşı 1 Mayıs’tayız!

Eğitimi, ulaşımı, sağlığı, barınmayı bize çok görüp, parası olanların ulaşabildiği ayrıcalıklara dönüştürenlere karşı 1 Mayıs’tayız!

Açlığa, Sömürüye, Faşizme Karşı 1 Mayıs’tayız.

Açlığa, Sömürüye, Faşizme Karşı Halkın Gerçek İktidarını Birleşirsek Kazanırız!”

Alınteri

Yorum yap

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir