TOMİS: “TM’ye Yetki Veren Çalışma Bakanlığı Hukuksuzluğa Son Versin!”

TOMİS üyeleri Pressan fabrikasında yetkinin Türk Metal Sendikası’na yetki verilmesini Çalışma Bakanlığı Çalışma ve İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü önünde protesto etti.

İstanbul Esenyurt bölgesinde bulunan Pressan Madeni Eşya San.Ve Ticaret A.Ş. fabrikasında TOMİS üyesi iki işçi işten atılmaları üzerine fabrika önünde eyleme başlamıştı. İşçilerin mücadelesi sürerken eylemin 32. gününde Pressan-Türk Metal-Çalışma Bakanlığı işbilirliğiyle Türk Metal Sendikası yetkili sendika ilan edildi.

TOMİS üyeleri 25 Haziran’da fabrika önünde kitlesel basın açıklaması yaparak MESS-Türk Metal işbirliği ve Çalışma Bakanlığı’nın bu hukuksuzluğa ortak olmasını protesto etmişti. İşten atılan Pressan işçileri ve TOMİS üyeleri bugün Beyoğlu ilçesine bağlı Tophane’de bulunan Çalışma Bakanlığı Çalışma ve İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak MESS-Türk Metal-Çalışma Bakanlığı işbirliğini protesto etti.

“Pressan Yönetimi Sendikal Haklara Saldırıyor! İşten Atmalara, Kölece Çalışma Koşullarına, Düşük Ücretlere, Baskıya, Mobbinge Karşı Direnişteyiz” yazılı pankart açılan eyleme işçi örgütleri ve demokratik kitle örgütlerinden temsilciler de destek verdi.

“Pressan İşçisi Sendikasıyla Güçlü”, “Kahrolsun Sendika Ağaları”, “İşçilerin Birliği Patronları Yenecek”, “İşbirlikçi Türk Metal Pressan’dan Defol”, “Çetelere Geçit Vermeyeceğiz”, “Yaşasın Sınıf Dayanışması” sloganları atılan eylemde basın açıklamasını TOMİS Temsilcisi Dilbirin Acar yaptı.

”İşçilere Yasalara Ve İnsan Onuruna Aykırı Uygulamalar Yapılıyor”

İstanbul Esenyurt bölgesinde bulunan Pressan Madeni Eşya San.Ve Ticaret A.Ş. fabrikasında ağır çalışma koşulları, düşük ücretler, güvence altında olmayan sosyal hakların varlığı vb. birçok sorun yaşandığını, belirten Acar, bu sorunların çözümünü talep eden ve TOMİS’e üye olan çalışanlara karşı işten atma, baskı, mobbing vb. saldırıların devreye konularak, yasalara ve insan onuruna aykırı uygulamaların işçilere dayatılmakta olduğunu belirtti.

“Sendika Temsilcilerimiz İşten Atıldı”

Çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi adına anayasal haklarını kullanan Pressan işçilerinin TOMİS’e üye olduklarını ve bir süredir fabrikada örgütlenme çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Acar, “Örgütlenme çalışmalarımız sırasında fabrikada işçiler adına temsilcilik görevini üstlenmiş, fabrikada yaşanan sorunlar ile ilgili fabrika yönetimi ile defalarca görüşme yapmış olan Selçuk Çelik ve Bülent Karadere adlı üyelerimiz 19 Mayıs günü işten çıkartılmıştır. Anayasal ve yasal haklarını kullanan sendika üyelerimize yönelik haksız, hukuksuz uygulamaya karşı üyelerimiz sendikal haklarına sahip çıkmış, 23 Mayıs itibariyle fabrika önünde direnişe geçmiştir” diyerek Pressan’da yaşanan süreci hatırlattı.

“İşçilerin Mücadelesine Karşı MESS-Türk Metal-Çalışma Bakanlığı İşbirliği”

İşten atılan işçilerin ve çalışmakta olan işçilerin mücadelesi kararlılıkla sürerken, Pressan patronunun bu bir aylık süreçte işten atma saldırısı, işçiyi birbirine kırdırmaya yönelik provakasyonlar, yasadışı bir uygulama olan işçilerin e-devlet şifrelerini isteyip başka sendikaya üye yapmaya zorlaması gibi pek çok yasadışı uygulamada bulunduğunu bu hukuksuzluğa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’ şikayetlerde bulunduklarını belirten Acar, tüm bunlara ilişkin hiçbir işlem yapılmazken Çalışma Bakanlığı’nın alelacele Türk Metal Sendikası’na yetki vererek bu suça ortak olduğunu vurguladı.

 “Türk Metal’e Yetki Veren ÇB Hukuksuzluğu Devam Ettiriyor”

“Yıllardır sendikasız olan bir fabrikada sendikal faaliyeti yürüten sendikamıza, üyelerine ve Pressan işçilerine yönelik haksız ve hukuksuz uygulamalar söz konusu iken verilen yetki, Pressan patronunun haksız ve hukuksuz uygulamalarını örtbas etmeye yönelik bir girişim olduğunu ifade eden Acar, işçilere sendikanın ‘s’sini sokmam diye konuşmalar yapan, işçiler üzerinde kurulan baskı ve mobbing sonucunda e-devlet şifreleri aracılığıyla zorla Türk Metal’e yapılan üyelikler ile açıkça suç işlediği ortada olan Pressan patronunun hukuksuz girişimlerine ortak olan bakanlık yetkililerinin alealecele Türk Metal’e yetki vererek hukuksuzluğu devam ettirdiklerini ve suç işlediklerini vurguladı.

 “Türk Metal Patron Eliyle Yetkili Sendika Oldu”

Türk Metal adına herhangi bir sendikal faaliyet yürütülmeden patron eliyle fabrikaya sendika getirildiği alenen ortada iken, ağır çalışma koşulları, keyfi gerekçeler ile üzerlerinde yoğun bir baskı ve mobbing uygulanan TOMİS işyeri temsilcileri ve üyelerinin mücadeleyi sürdürdüğünü söyleyen Acar “Fabrika içinde ve dışında süren mücadelemizin Pressan fabrikasını sendikalı bir işyeri haline getirdiği açık ve nettir” dedi.

 “Vazgeçeceğimizi Sananlar Yanılıyorlar”

“Vazgeçeceğimizi, bırakıp gideceğimizi sananlar yanılıyorlar. Böyle düşünenlere karşı bir aylık direnişimiz dahi gerekli yanıtı vermiştir. Haksız ve hukuksuz saldırıları kabul etmedik, etmeyeceğiz” diyen Acar, taleplerini ise şöyle açıkladı.

• Atılan işçiler geri alınsın.

• Baskı ve mobbing son bulacak.

• Pressan işçileri insanca çalışma ve yaşam koşullarına kavuşsun.

• İşçilerin e- devlet şifreleri zorla alınarak Türk Metal’ e verilen yetki derhal düşürülsün.

• Şirket yönetimi ve bakanlık yetkilileri arasında yapıldığı iddia edilen görüşmeye dair başta sendikamız olmak üzere kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılsın,

• Hukuksuz işlemler hakkında derhal soruşturma açılmalıdır. Sendikal faaliyetlerin önündeki tüm engeller kaldırılsın.

• İşçilerin hür ve özgür iradesi ile sendika seçme özgürlüğü hakkı tanınsın.

Açıklamanın ardından TOMİS temsilcileri Pressan’da yaşanan hukuksuzlukları aktaran şikayet dilekçeleri ve Türk Metal Sendikası’na yetki verilmesi hukuksuzluğundan vazgeçilmesi taleplerini içeren dilekçelerini verdi.

Eylem “Pressan İşçisi Sendikasıyla Güçlü”, “Kahrolsun Sendika Ağaları”, “İşçilerin Birliği Patronları Yenecek”, “İşbirlikçi Türk Metal Pressan’dan Defol”, “Çetelere Geçit Vermeyeceğiz”, “Yaşasın Sınıf Dayanışması”sloganlarıyla son buldu.

MÜCADELE BİRLİĞİ

 

Yorum yap

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir