Sağlık emekçilerinden ‘Ek ödeme yönetmeliği’ne tepki

HABER MERKEZİ – Sağlık emekçileri, “Ek Ödeme Yönetmeliği”ni protesto ederek, herkese eşit ücret ve parasız sağlık talep etti.

Sağlık meslek örgütleri, “Ek Ödeme Yönetmeliği”ni birçok kentte düzenledikleri açıklamalarla protesto etti.

ANKARA

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi ek ödeme, teşvik, taban ve performans ücretlendirmelerine karşı Hacettepe Üniversitesi Merkez Yemekhanesi önünde açıklama yaptı. Sağlık emekçileri, “Teşvik ile sağlık sistemi yürümez” pankartı taşıyarak, kitle sık sık, “Sağlık işi ekip işidir” , “Oyalama değil hakkımızı istiyoruz”, “Herkese eşit parasız sağlık” sloganları attı.

SES Ankara Şube Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Sabiha Akdeniz Günay, üniversite hastanelerinin mali, idari ve bilimsel özerkliği Sağlık Bakanlığı tarafından kuşatıldığı, üniversitelerinin özerkliğinin kalmadığını söyledi.

Günay, üniversite hastanelerinin borç batağından çıkmanın yolu olarak daha az maliyetle hizmet üretip daha fazla gelir elde etmek için etik dışı yollarla döner sermayeyi arttırdığı ifade etti. Günay, “Haftalık çalışma süreleri en 54-70 saati bulurken zorunlu yapılan ek mesai görevlendirmeleri de saat ücreti 44 TL üzerinden hesaplanmaktadır. Oysa vatandaşlarının sağlığa erişim hakkı kapsamında hekime, hemşireye ihtiyacı varken, Pandemide dağıtılması gereken ek ödemeyi dahi üniversite hastaneleri yönetimleri borçlarını ödemek için kullanabilmişlerdir ve sağlık emekçilerine sadaka verme kültürü nezninde ödeme yapmışlardır” dedi.

Sendikalarının talepleri doğrultusunda ücret sisteminin oluşturulması için mücadele edeceklerini belirten Günay, “Sendikal eylemleri de darbe teşebbüsü olarak gören rektörler, başhekimler en ufak hak talepleri için disiplin soruşturmasıyla sağlık emekçilerinin seslerini kısmaya çalışmaktalar. Bu nedenle ek ödeme, teşvik, taban ek ödeme, biçimlerini kabul etmeyip bu konuda mücadele etmeye devam edeceğiz” iadelerini kullandı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Sağlık Platformu üyeleri de Dicle Üniversitesi Hastanesi Poliklinikleri önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. “Teşvik ile sağlık sistemi yürütülmez” pankartının açıldığı açıklamayı SES Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Yıldız Ok Orak okudu. Orak “Üniversite hastanelerinin mali, idari ve bilimsel özerkliği Sağlık Bakanlığı tarafından adeta kuşatılmış üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığına bağlanması için her türlü yasal zemin oluşturulmaya başlanmıştır” dedi.

SERMAYE ARTTIRIMI

Asistan hekimlerin hasta, iş yükü ve angaryalar nedeniyle eğitim için yeterli zaman bulamadığını, öğretim üyelerinin de finansal baskılar nedeniyle hizmet ağırlıklı çalışmaya zorlandığını kaydeden Orak, “ Ek ödeme, performans ve ücret baskısı nedeniyle alanında isim yapmış tıp insanları kamusal alandan çekilerek özel sektöre yöneliyor. Bir kısmı da yurtdışına gidiyor. Oysa tüm ülkenin vatandaşlarının sağlığa erişim hakkı kapsamında bu hekimlere ihtiyacı varken sadece parası olanlar şifa buluyorlar. Üniversite hastaneleri borç batağından çıkmanın yolu olarak; daha az maliyetle hizmet üretip daha fazla gelir elde etmek için etik dışı yollarla döner sermayeyi arttırmaya çalışıyorlar” diye belirtti.

‘PERFORMANSA DAYALI ÜCRET OLMAZ’

Mevcut yönetmelikle “performans” kavramı yerine “teşvik” kavramının getirildiğini söyleyen Orak, şunları söyledi, “Böylece yıllardır eleştirdiğimiz ve ‘sağlıkta performansa dayalı ücret olmaz’ görüşümüz doğrulanmıştır. Ancak bu görüşümüz doğrulanmasına rağmen buna uygun bir düzenleme yapılmak yerine kelimeler ile oynanarak ‘teşvik’ adı altında performansı gizleyen ve sorunu çözmekten uzak bir yaklaşım sergilenmiştir. Ek ödeme yönetmeliği ile sağlık çalışanları arasındaki gelir uçurumu daha da açılmıştır. Bu nedenle ek ödeme, teşvik, taban ek ödeme, performans gibi ücretlendirme biçimlerini kabul etmiyoruz.”

İZMİR

SES İzmir Şubesi , “Ek Ödeme Yönetmeliği”ne ilişkin şube binasında toplantısı düzenledi. Basın toplantısının yapıldığı salonda, “Ek ödeme yönetmeliğini kabul etmiyoruz. Çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek ücret istiyoruz” pankartı asıldı. Basın metnini SES İzmir Şube Eşbaşkanı Nursel Yücesoy, okudu. Yücesoy, yönetmeliğin birkaç bürokratın inisiyatifi ile hazırlandığını söyleyerek, “Bu yönetmelikle çalışırken elde edilen ücretler emekli olunca tamamen ortadan kalkmakta ve oldukça komik emekli aylığına mahkum edilmek istenmekteyiz. Bu tarz ücretlendirme politikaları ile hekimler 72 yaşına kadar, hekim dışı sağlık emekçileri de 65 yaşına kadar çalışmaya zorlanacaklardır” dedi.

MEZOPOTAMYA AJANSI

Yorum yap

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir