BMG: Denizler Türk ve Kürt halklarının birleşik mücadelesinde yaşıyor

BMG: İdamlarının 50. yılında Denizler Türk ve Kürt halklarının birleşik mücadelesinde yaşıyor!

Onların öğrenci liderliğinden devrimin liderliğine uzanan bir yolun yılmaz yolcuları oldukları; bu topraklardaki devrim tarihinin en güzel 10 metresini koştukları; cüretleri, kararlılıkları ve devrime olan inançlarıyla halkların yüreğine ve bilincine kazındıkları belirtilen Birleşik Mücadele Güçleri (BMG) açıklamasında, Denizlerin de tıpkı Mahir ve İbrahim gibi 50 yıl önce ölümsüzleştikleri vurgulandı.

Açıklamanın devamında şunlar ifade edildi:

‘60’larda tüm dünyada esen devrim kasırgasının fırtınalar kopardığı bu topraklarda kabaran işçi hareketi, köylü toprak işgalleri arasında büyümüş öğrenci hareketinin liderleri konumunda olan Deniz, Yusuf ve Hüseyin, devrimci mücadele içerisinde çok kısa sürede devrimin liderliğine soyundular. Yaktıkları meşale bugün özgürlük mücadelesi yürüten işçilerin, kadınların, gençlerin, başta Kürt halkı olmak üzere ezilen tüm halkların elindedir.

Derin bir ekonomik ve siyasal krizin yaşandığı, bir yandan işçi eylemlerinin bir pıtrak gibi çıktığı, bir yandan kadınların önlerine çıkan tüm barikatları yıkmaya giriştiği, bir yandan her türlü katliama ve işgale karşı Kürt halkının ayağa kalktığı bir dönemden geçiyoruz.

71 devrimci kopuşunun önderlerinden THKO’nun kurucuları Denizler, bugün hala işçilerin, emekçilerin, kadınların, yoksul Kürt halkının ve devrimci gençliğin kavgasında yaşamaya devam ediyor.

Bir yandan krizlerin derinleştiği diğer yandan toplumsal mücadelenin giderek büyüdüğü bu günlerde faşizm Denizlerin izinden yürüyen herkese pervasızca saldırmaya devam ediyor. Zindanlardaki devrimci tutsaklara yönelik çok yönlü saldırıyı ve kuşatmayı yoğunlaştırmış durumda. En temel ihtiyaçlardan dahi mahrum bırakıyor, elindeki her türlü aracı birer işkence aracına dönüştürmeye çalışıyor. Buna karşılık devrimci tutsaklar tıpkı Deniz’ler gibi asla teslim olmuyor, olmayacak! Deniz’ler bugün faşizmin zindanlarında direnen tutsakların kavgasında yaşıyor!

Egemenler bir yandan toplumun her kesimine karşı her türlü baskı ve şiddeti arttırırken, diğer yandan özel olarak Kürt halkına ve onun örgütlü güçlerine katliam boyutuna varan saldırılarını yoğunlaştırıyor. Kürt halkının özgürlük mücadelesini boğmak için işgallere girişiyor, katliam yapmaktan çekinmiyor. Denizler bugün tüm bu saldırılara karşı özgürlük kavgasından vazgeçmeyen Kürt halkının kavgasında yaşıyor!

Bir kez daha onurla haykırıyoruz yoldaşlarımızın adını! Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan yaşıyor, yaşayacak! Yaşamlarını devrim mücadelesine adayan ve bu uğurda tam yarım asır önce ölümsüzlüğe uğurladığımız Deniz, Yusuf ve Hüseyin yoldaşların adları bugün her eylem alanında yankılanıyor. Bir kıvılcım oldukları devrim mücadelesi bugün bir bozkırı tutuşturuyor.

Cüretleri, kararlılıkları ve devrime inançları bugün Türk ve Kürt halklarının birlikte mücadelesinde yaşıyor.

Biz ardıllarına düşen görev yarım asır önce kıvılcımını çaktıkları devrimci mücadeleyi zafere taşımaktır. Denizlerin kavga bayrağı Türk ve Kürt halklarının birlikte mücadelesiyle yükselecek, bugün sokaklarda haykırılan adları yarın zafer türkülerimizde yankılanacak!

Yorum yap

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir