BMG’den Kartal’da 6 Mayıs anması

Birleşik Mücadele Güçleri (BMG), Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idamlarının 50. Yılında Kartal Ahmet Şimşek Koleji önünde düzenlediği anmayla, “Denizler, Türk ve Kürt halkının birleşik mücadelesinde yaşıyor!” dedi.

Polisin keyfi engellemeleri son olarak Denizler, İbrahim Kaypakkaya ve Kürt özgürlük mücadelesinin simgelerinden Dörtler’in posterlerinin kaldırılması dayatması ve saldırı tehdidine dönüştü. Bu tehdide “Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo’yu unutmasın!” sloganıyla yanıtlanarak anma başladı.

Denizler, Mahirler ve İbrahim’in mücadelesi ve katlinin Türkiye Devrimci Hareketi açısından taşıdığı tarihsel anlamın vurgulandığı, bu mücadelenin bugüne ve geleceğe ışık tuttuğunun ifade edildiği giriş konuşmasında, “50 yıldır devrimciler, sosyalistler, Kürtler, ezilenler, ezilenler faşizme, emperyalizme karşı mücadeleyi büyütüyor. Bütün baskılara, faşist saldırılara rağmen inatçı bir şekilde mücadeleyi bugüne taşıdı. Denizler, Mahirler, Kaypakkayalar bize mücadelemizde her daim ilham olmaya devam edecek” diye belirtildi.

“Yaşasın birleşik mücadelemiz!”, “İbo, Mahir, Deniz sürüyor, sürecek mücadelemiz!”, “Şehit namirin!”, “Devrimci tutsaklar onurumuzdur!”, “Katil devlet hesap verecek!”, “Biji berxwedana zindana!”, “Yaşasın halkların kardeşliği! “, “Faşizme karşı omuz, omuza!”, “Yaşasın halkların eşitliği!” sloganlarının haykırıldığı anmada BMG imzalı metin Bejna Kılıç tarafından okundu.

Onların öğrenci liderliğinden devrimin liderliğine uzanan bir yolun yılmaz yolcuları oldukları; bu topraklardaki devrim tarihinin en güzel 10 metresini koştukları; cüretleri, kararlılıkları ve devrime olan inançlarıyla halkların yüreğine ve bilincine kazındıkları belirtilen açıklama şöyle devam etti:

60’larda tüm dünyada esen devrim kasırgasının fırtınalar kopardığı bu topraklarda kabaran işçi hareketi, köylü toprak işgalleri arasında büyümüş öğrenci hareketinin liderleri konumunda olan Deniz, Yusuf ve Hüseyin, devrimci mücadele içerisinde çok kısa sürede devrimin liderliğine soyundular. Yaktıkları meşale bugün özgürlük mücadelesi yürüten işçilerin, kadınların, gençlerin, başta Kürt halkı olmak üzere ezilen tüm halkların elindedir. Derin bir ekonomik ve siyasal krizin yaşandığı, bir yandan işçi eylemlerinin bir pıtrak gibi çıktığı, bir yandan kadınların önlerine çıkan tüm barikatları yıkmaya giriştiği, bir yandan her türlü katliama ve işgale karşı Kürt halkının ayağa kalktığı bir dönemden geçiyoruz.

Açıklamada Diyarbakır Zindanında ölümsüzleşen Dörtler de ölümsüzleşmelerinin 40. Yılında selamlandı.

“Denizler bugün faşizmin zindanlarında direnen tutsakların kavgasında yaşıyor!”

‘71 devrimci kopuşunu gerçekleştirenlerden THKO’nun kurucuları olanların bugün hala işçilerin, kadınların, yoksul Kürt halkının ve devrimci gençliğin kavgasında yaşamaya devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, “Bir yandan krizlerin derinleştiği diğer yandan toplumsal mücadelenin giderek büyüdüğü bu günlerde faşizm Denizlerin izinden yürüyen herkese pervasızca saldırmaya devam ediyor. Zindanlardaki devrimci tutsaklara yönelik çok yönlü saldırıyı ve kuşatmayı yoğunlaştırmış durumda. En temel ihtiyaçlardan dahi mahrum bırakıyor, elindeki her türlü aracı birer işkence aracına dönüştürmeye çalışıyor. Buna karşılık devrimci tutsaklar tıpkı Denizler gibi asla teslim olmuyor, olmayacak! Denizler bugün faşizmin zindanlarında direnen tutsakların kavgasında yaşıyor!” ifadelerine yer verildi.

“Bugün sokaklarda haykırılan adları yarın zafer türkülerimizde yankılanacak!”

Egemenler bir yandan toplumun her kesimine karşı her türlü baskı ve şiddeti arttırırken, diğer yandan özel olarak Kürt halkına ve onun örgütlü güçlerine katliam boyutuna varan saldırılarını yoğunlaştırıyor. Kürt halkının özgürlük mücadelesini boğmak için işgallere girişiyor, katliam yapmaktan çekinmiyor” diye belirtilen açıklamada, “Denizler bugün tüm bu saldırılara karşı özgürlük kavgasından vazgeçmeyen Kürt halkının kavgasında yaşıyor!” vurgusu yapıldı.

“Adları yarın zafer türkülerimizde yankılanacak!”

“Bir kez daha onurla haykırıyoruz yoldaşlarımızın adını! Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan yaşıyor, yaşayacak!” denilen açıklama söyle sonlandı:

“Yaşamlarını devrim mücadelesine adayan ve bu uğurda tam yarım asır önce ölümsüzlüğe uğurladığımız Deniz, Yusuf ve Hüseyin yoldaşların adları bugün her eylem alanında yankılanıyor. Bir kıvılcım oldukları devrim mücadelesi bugün bir bozkırı tutuşturuyor. Cüretleri, kararlılıkları ve devrime inançları bugün Türk ve Kürt halklarının birlikte mücadelesinde yaşıyor. Biz ardıllarına düşen görev yarım asır önce kıvılcımını çaktıkları devrimci mücadeleyi zafere taşımaktır. Denizlerin kavga bayrağı Türk ve Kürt halklarının birlikte mücadelesiyle yükselecek, bugün sokaklarda haykırılan adları yarın zafer türkülerimizde yankılanacak!”

Açıklamanın ardından üç genç, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın son sözlerini ve ailelerine yazdıkları son mektupları okudu.

Anma sloganlarla sonlandı.

Alınteri

Yorum yap

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir