Partizan: HDP yalnız değildir

HDP İzmir İl Binası’na yönelik düzenlenen silahlı saldırı ve HDP’li Deniz Poyraz’ın katledilmesine ilişkin açıklama yapan Partizan, “HDP sistematik bir saldırı ve baskı altındadır” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Partizan şunları belirtti: “HDP İzmir İl binasına 17 Haziran’da faşist saldırı yaşandı. Kürt ulusunun temel haklarını yok saymak, inkar etmek, değerlerini aşağılamak, legal siyaset hakkını baskı altına almak, katletmek, dağlarını ve şehirlerini bombalamak ve yağmalamak, Kürdistan’ın her parçasında Kürt ulusal mücadelesini imha operasyonları yapmak, işgal ve yok etmek üzerine politik yönelim belirlemek faşist diktatörlüğün temel yaklaşımlarından biridir. AKP-MHP egemen faşist kliği, bu saldırılarını çok yönlü bir boyut katarak sürdürmektedir. Yürüttüğü ‘çökertme’ ve ‘yok etme’ saldırısını üç parça Kürdistan’da bir bütün hayata geçirmektedir. Askeri saldırılar, işgaller, katliamlar büyük bir Türk Şovenizmi kampanyası ile sürmektedir.

Bu kampanyanın en önemli hedeflerinden birisi de HDP’dir. HDP sistematik bir saldırı ve baskı altındadır. Her gün meclis kürsülerinde, burjuva-feodal medyada, sosyal medyada, tüm bürokratik aygıtlarda, devletin dümeninde bulunan AKP-MHP’nin en üst düzey temsilcilerinin salyalı ağızlarında hedef gösterilmektedir. Bir yandan devletin kolluk kuvvetlerinin diğer yandan yargısının cenderesi altında boğma ve diz çöktürme operasyonları yapılmaktadır. Faşist devletin şovenist kampanyaları, onun sivil uzantılı tüm faşist odaklarının organize çalışmaları ile HDP örgütlülükleri, yöneticileri, vekilleri ve belediye başkanları ve de HDP’nin haklı mücadelesinin yanında olan tüm dostları saldırının hedefi haline getirilmektedir.

Nihayet bu organize ve sistematik saldırı, 17 Haziran’da HDP İzmir il binasında adeta bir katliama dönüşmüştür.”

Kuzey Kürdistan’ı, Rojava ve Güney Kürdistanı’nda gerilla karşısında başarı elde edemeyen faşizmin HDP’yi abluka altına alıp, baskılayarak, sonuç almaya odaklandığını da belirten Partizan, “İzmir İl binası, 17 Haziran sabahı faşizmin azmettiriciliğinde basılmış, bina yakılmış ve HDP çalışanı Deniz Poyraz vahşi şekilde katledilmiştir.

Acziyet şovenizmin gıdasıdır, korkaklık faşizmin doğasında vardır. Faşist Diktatörlük bir kez daha gözaltı, tutuklama, kolluk güçlerin katliamı ile yetinmemiş, sivil uzantılarını devreye sokarak, toplumu şovenizmle kışkırtma yolunu seçmiştir. ‘Duyarlı vatandaş’, ‘Milli duyguları hassas bir vatansever’ söylemleri eşliğinde faşizmin bu saldırıyı ‘kınayacağı’ bellidir. Bu şovenizmin etkisinde olan kesimlere, Kürtlere daha fazla saldırın, şovenizmi büyütün, ‘faşist duyarlılığınızı’ arttırın çağrısı olacaktır.

HDP İzmir il binasına yönelik saldırı ve Deniz Poyraz’ın katledilmesinin sorumlusu bir bütün faşist diktatörlük ve özelde AKP-MHP faşist kliğidir. HDP yalnız bırakılmamalıdır. Bu saldırı tüm halk kesimlerine yönelik bir göz dağı, hak ve özgürlük arayışının baskı altına alınmasına yönelik faşist saldırı yöntemlerinden birisidir.

Bu saldırıya karşı tüm alanlarda sokaklar ve meydanlar, ortak karşı duruşun ve mücadelenin alanı olmalıdır. Tüm devrimci, demokratik ilerici güçler bu saldırıya karşı duyarlı olmalıdır. Saldırı Kürt ulusunun haklı mücadelesine, halk yığınlarının hak arayışına yöneliktir. Faşizme karşı daha güçlü ve ortak bir karşı duruşla mücadele yükseltilmelidir” dedi.