YAZARLAR

Ümit Bakır yazdı: Devrimci ihtiyaçlar birleşik mücadelenin gerekçeleri, bilimsel doğrular ise kılavuzudur

Devrim ve mücadeleye dair kaygı, devrimcilere has ortak kaygıdır. Dar grupçu anlayıştan

Gerçekten muhatap sorunu var mı? / Sinan Dersim

Karşılıklı savaşanlar barışır ya da barışmaz savaşa devam eder ya da etmez.

HDP İlkeler Manzumesidir / Rizgar Zirek -2. bölüm

Hangi ilke? Demokratik siyasetti devlet çözümünde aramayan ilkedir. Demokratik halk iktidarı hedefler

Halkların Demokratik Partisi Parti Tüzüğü / Rizgar Zirek -1. bölüm

(22 Haziran 2014 tarihli 2. Olağanüstü Kongre’de kabul edilmiş son hali) PARTİNİN

Direniş Odağı Olmak / Sinan Dersim

Hala devrimci topyekün direnişin gereklerine göre hareket etmekte ve AKP-MHP faşizmini baş

Göçmenlik bir tercih değil, emperyalist yağmacılığın sonucudur

Bugün her ne kadar ütopik ve uzak bir hayal gibi görünse de

Meydan Okumak Nicelikle Değil Nitelikle Mümkündür / Hüseyin Ataş

Şubat ayında kuruluşunu deklere eden bir Birleşik Mücadele Güçleri ilan ettikleri “Birleşirsek

Seçim ittifakını tartışma zamanı değil, AKP-MHP Faşist İktidarını yıkma zamanıdır / Rizgar Zirek

Kuşkusuz devrimci, demokratik güçlerin ve toplumun bir seçim politikası olur. Ancak bu

Birleşirsek kazanırız / Sinan Dersim

5 Eylül İstanbul eyleminde bu sloganın ne kadar değerli olduğu görüldü. Demek

Başkan Gonzalo’nun yaşamını savunalım / Ulaş Kaya

Devrimci ve ilerici basın ve örgütler tarafından 20 temmuz 2021 tarihinde Peru'da