BMG pratik sokak görünür yüzüyle ses olur güven verir / Rizgar Zirek

Artık kendini eylemle var etmek kaçınılmaz bir durumdur. Kendiliğindenlik, kendiyle bir arada olanlarla birlik çalışma çabasına girildikçe anlamlı öz olur. Öze kavuşmuş olur.

BMG cephe değildir. Oluş itibariyle devrimci örgütlerin varlığıyla oluşan, buluşmadır. Öncülük ödevi daha çok pratik sahada kendini eylemci kılmayla yoldaştır. Yoldaşlaşmayı yakalamadır. Devrim programları, stratejileri, nihai hedefe varmayla ilgili her BMG bileşenin tarifleneni kendine ait olanıdır, kendini gerçekleştirmesidir. Bu aitlik bilinci, farklılığıyla bir araya gelmiş devrimci olgunluk düzeyin yakalandığı örgütler toplamıdır, gerçekliğidir. Birbirinin yerine geçmez, aynılaşmaz, farklılığıyla oluş, eylemle vardırlar. Var olmaktalar. Faşizmle hesaplaşma, çatışma kavga içinde olmak tek buluşma programıdır. Kimse kimsenin yerine geçmez. Bir iki veya daha çok bileşenin bulunduğu her alanda kolektif bir öncülükle diyalektik enerjik buluşma içindedir. Beklememelidir bir iki üç bileşen illaki olsun sonra harekette geçmeliyim. Eylemliğin özü bileşenin kendisidir. Her bileşen eylemcidir. Ortak parti, homojen örgüt, dikey hiyerarşik sıkı bağlarla oluşan tekli örgüt değildir BMG. Devrimci dinamizmin ögesi olanların birleşik örgütüdür BMG. Bu asla unutulmamalı. Böyle olunca da her BMG bileşen üyesi kendisini Faşizmi yıkma özgürlüğü kazanma hamlesinde ileri daha ileri hamleci kılma ödeviyle donatmalı, devrimci çıkışını kendinde başlatarak hamleye dâhil olmayı devrimci görev saymalıdır.

Şimdiye kadar anlaşılmayan budur. Anlaşılmadığı içindir ki, taktik, stratejik, dönemsel tartışmalara takılarak, kendini pasifleştiren tartışmalara düşülmüş, beklenen öncülük atılımı gerçekleştirmemiştir. Kimse kimsenin programına be şey demiyor. Beklenen her program sahibi olanın kendini çalışmada özne kılması ve kendisi gibi özne olanlarla devrimci bir yoldaşlıkla öne çıkmasıdır. Faşizmi yıkma çalışmasını yapması, bunun sokak çatışma ayağını geliştirmesidir. Şu küçük burjuva ikiliğinde kurtulmak gerek benci örgüt olma, benle olur, olmaz ya da ben kendimi bu oluşumla örgütler, kendi örgüt çıkışımı, sıçramamı bununla yaparım durumunda çıkmak gerek. Varlığımla benle olanlarla enerjik buluşma içinde olmalıyım, bu enerjinin bedenleşmesiyle faşizme karşı tek yumruk olmalıyım duruş çıkış devrimciliği önde olmalıdır. Öne çıkmalıdır.

BMG pratiğe yönelmesi gereken bir çalışmadır. Hali hazırda örgütlü güçler üzerinden hareket eden bir yapıdır. Bu örgütlerin bulundukları alanlarda bir araya gelip kendilerini eylem için direniş için örgütlemeleri öncelikli görev olmalıdır. Daha çok sokağı ve eylemi esas almalıdır. Meclis kurma örgüt kurma gibi pratiklere yönelmesine gerek yoktur. Yoksa mevcut legal sahalarda oluşmuş çalışmalardan fakı olmaz. Oluşturulacak/oluşacak her komite ya da çalışma birleşik mücadelenin propagandası ve eylemine odaklanmalıdır. Usul işleyiş meselelerine daha fazla girmenin bir manası yoktur. Yeterince tartışıldı bu meseleler. Bundan ötesi pratiksizliği gerekçelendirme olur ki bunu BMG kabul etmemelidir. Her alanda bütün bileşen örgütler varlığı beklenmemelidir. Bileşenlerden iki örgüt bile varsa kendilerini hemen komiteleştirmeli, planlamalı pratikleştirmelidir. Farklı devrimci demokratik yapılara da öncülük ederek eylem birlikteliklerine gidebilmelidirler. Eylem birlikteliklerine kapalı olmamalıdır. Ayrıca pratikleşmenin yönü daha çok batı tarafı olmalıdır. Kürdistan bu çalışmaya kapalı değildir. Ama öncelik batı olmalıdır. Olabildiğince çalışmaların yönünü batı şehirleri üzerinden derinleştirmek öncelik olmalıdır.

Sonuç olarak BMG eylem gücünü geliştiren harekete geçiren bir çalışmadır. Böyle yaklaşmalı, böyle ele almalı pratikle böyle haşır haşır neşir olmalıdır. Bunun için kurmaylık, öncülük vb tartışmaların çok bir manası yoktur. Bunların hepsini belirleyecek olan pratiktir. Pratikleşme düzeyidir. Pratik öne çıkıştıkça birçok tartışma kendiliğinden anlamını yitirir esas faşizmi yıkma özgürlüğü kazanma ileri daha ileri hamle sloganı doğru bir söz pratik dil eylemine kavuşmuş olur.