“Bu çalışma BMG’yi ve fikrini yaymak perspektifiyle ele alınacaktır”

Özgür Gelecek gazetesi, Birleşik Mücadele Güçleri’nin “Birleşirsek kazanırız” şiarıyla gerçekleştirdiği kampanyaya ilişkin BMG adına Mücadele Birliği Platformu’ndan Seher Dursun ile konuştu.

Seher Dursun’un, Özgür Gelecek gazetesinin sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

BMG’nin şiarı olan “Birleşirsek Kazanırız” sloganından ne anlamalıyız?

Son dönemde karşılaştığımız saldırılardan, faşist blokun, iktidarını kaybetmemek için her şeyi yapacağı, her yol ve yöntemi kullanabileceğini görüyoruz.

Milyonlarca emekçi işsizliğin, yoksulluğun pençesinde kıvranıyor. Milyonlarca genç, gelecekten umudunu tümden yitirmiş durumda, her gün intihar haberleri ile karşı karşıya kalıyoruz. Dizginsiz bir şiddetin ve vahşi cinayetlerin hedefi olan kadınlar, LGBTİ+lar her geçen gün daha büyük baskılarla karşılaşıyor. Kürt halkının tam özgürlük hakkı karşısında devletin devasa bariyerleri yükseliyor. Sınır içinde ve ötesinde katliamların ardı arkası kesilmiyor.

Her yaş, cins, milliyet ve inançtan, toplumun en geniş yoksul kesimleri, çürüyüp giden bu faşist terör düzeninin saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Doğa ve tür olarak insanın varlık yokluk savaşı keskinleşiyor.

Sermaye düzenine karşı bir umudu olmayan toplum, ayrı ayrı öfkeye kesmiş durumda, ancak irili ufaklı olan bu öfke ve rahatsızlığın biraraya gelmesi gerekiyor. Biraraya gelemeyen her hareket, zaman içerisinde çözülüyor. Bu anlamda “Birleşirsek Kazanırız” bize tüm bu parçalı güçlerin ancak birarada hareket etmesiyle bu düzenden kurtulabileceğimizi anlatıyor.

Bu kampanya bizlere en geniş işçi kesimlerini, kadınları, gençleri, işsizleri biraraya getirerek demokratik halk iktidarı perspektifiyle hareket etmek; sermayenin düzenini faşist diktatörlüğü ile birlikte yıkmak gerektiğini vurguluyor.

Asıl perspektifi buradan kuruyor.

“ÇAĞRIMIZ YAŞAMINDAN HOŞNUT OLMAYAN MİLYONLARA DÖNÜKTÜR” 

BMG kampanyasıyla nasıl bir çağrı yapıyor?

Az önce de belirttiğim gibi, toplumda çok geniş kesimlerin iktidara karşı öfkesi var. Sistemle kavgası olan, yaşamından rahatsız olan kesimlere BMG olarak net bir tutum alma, mücadele çağrısı yapıyoruz.

Bugün ekoloji hareketinden kadın hareketine, gençlik hareketinden ulusal kurtuluş mücadelesine kadar, bu mücadelelerin hepsinin temel sorunu iktidardır. İktidara karşı mücadele etmek, iktidarı yıkmak dışında bir alternatif olmadığını, sorunun kaynağının sermaye düzeni olduğunu net şekilde ortaya koymak lazım.

BMG tam da bu bilinçle, bu temel gerçekliğe yaslanarak “Birleşirsek Kazanırız” diyor.

Bu şiar, bu çağrı asıl olarak gerçek demokrasi güçleri olan işçi ve emekçilere, yaşamından hoşnutsuz olan milyonlara dönüktür.

Dediğim gibi şu gerçekliği görüyoruz; bulunduğumuz her alanda insanlar bu düzenden fazlasıyla rahatsız. Biz BMG olarak; bu düzenle, iktidarla problem yaşayan kitlelere, siyasal iddia ve hedeflerimize uygun bir pratiği nasıl inşa edeceğimizi, nasıl örgütleyeceğimizi anlatmak, sokak sokak, mahalle mahalle kitlelere taşımak gerektiğini düşünüyoruz. BMG’nin yaşamın, öfkenin, mücadelenin, eylemin olduğu her alanda kendisini anlatma ve örgütleme iddiası ve görevi var.

Tam da bu doğrultuda, kampanya sürecinin bir boyutunu örgütlenme sürecimizi geliştirmek, kendi iç organizasyonumuzu daha doğru bir zeminde inşa etmek olarak görüyoruz; ikinci boyutta ise kitlelerle buluştuğumuz, onların yaşamlarına ortak olduğumuz, onları fikrimize örgütlediğimiz ve fikrimizi onlarla birlikte örgütlediğimiz bir süreç olarak görüyoruz.

Kesintisiz bir ajitasyon ve propaganda faaliyetini sürdürdüğümüz, sadece sorunu tespit eden değil, bunun karşısında işçi sınıfı ve ezilen halkların çözüm gücü olduğunu, bunu birleşerek, mücadele ederek kazanabileceğini göstermemiz gerekiyor.

BMG olarak kampanyanın devamında nasıl bir çalışma yöntemi izleyeceksiniz?

Bugüne kadar kampanyamıza emekçi ve yoksul mahallelerde kesintisiz ajitasyon ve propaganda faaliyetiyle devam ettik, bu çalışma tarzı bundan sonrası için de büyüyerek devam edecek. Bunun yanında bu çalışmaları besleyecek halk toplantıları, atölye ve seminerlerle devam edecek. Bu biraraya gelişler, yapılan kitle çalışmaları sonrası birleşik mücadele perspektifinin kitlelere taşınması ve BMG’nin rol ve misyonu üzerinden olacaktır. Bu çalışmanın da hedefi geniş kitlelerle bağ kurulması ve örgütlenmenin genişlemesidir.

Bu çalışma BMG’yi ve fikrini yaymak perspektifiyle ele alınacaktır.