Sağlık emekçilerinden Amed ve Mersin’de protesto

Amed ve Mersin’de sağlık emekçileri düzenledikleri eylemlerle sağlık sistemi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için bir dizi talepte bulundu.

Amed Sağlık Platformu, İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Eylemde, halkın ve sağlık emekçilerinin yararına birinci basamak sağlık hizmeti talep edilirken, uygulanan haksız ceza yönetmenliğine tepki gösterildi.

Açıklama sırasında “Sağlık emekçilerinin ve halkın yararına birinci basamak sağlık sistemi kurulsun” yazılı pankart açıldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (SES) Amed Şubesi Eşbaşkanı Yıldız Ok Orak, birinci basamak sağlık hizmetlerinin kötüye gittiğini söyledi.

Orak, “Aile planlaması hizmetleri talep odaklı yürütülmekte, birinci basamak sağlık hizmetleri kötüye gitmekte, sağlık emekçileri daha fazla sömürülmektedir” dedi.

Eşbaşkan Yıldız Orak, sağlık emekçilerinin çalışma koşulları kötüleştiğini belirtirken, buna bağlı olarak da emekçiler açısından kendini değersiz hissetme duygusunun arttığını kaydetti.

Sağlık Platformu’nun talepleri şöyle sıralandı:

* Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerin toplum yönelimli ve bölge tabanlı sunulmalıdır.

* Koruyucu sağlık hizmetlerin tüm giderleri kamudan karşılanmalıdır. ASM giderlerinin cari hesaplar kaleminden değil bütçeden karşılanmalıdır. ASM’lerin tümü uygun standartlarda ve donanımda kamu binası olarak yapılmalıdır.

* Mobil hizmetler için kamu tarafından, uygun mekân temin edilmeli, kamu tarafından araç tahsisi yapılmalıdır.

* Yaz-boz tahtasına dönüşmüş olan mevzuatlar tartışmaya açılmalı ve toplumun ve sağlık emekçilerin örgütlerinin görüşleri bu tartışmalarda önemsenmelidir. Mevzuat yeniden düzenlenmelidir.

* Emekçilerin kadrolu, iş güvenceli istihdamı sağlanmalı, kamu dışı emekçiler kadroya alınmalıdır.

* Birinci basamak ekibi genişletilmeli, bölge ve nüfusun özelliklerine göre belirlenen sayıda sağlık emekçisi istihdam edilmelidir.

* Nüfus ve performansa dayalı ücretlendirme yerine emekliliğe yansıyacak temel ücret uygulaması hayata geçirilmelidir.

* Birinci basamak sağlık emekçilerin taleplerine yönelik toplu sözleşme hazırlanmalı, tüm sağlık ve sosyal hizmet alanı için yapılan toplu iş sözleşmesinde birinci basamağa özgün yer verilmelidir.

* Denetim ve izlemelerin birincil amacı hizmet içi eğitim hedefi olmalıdır.

* Sağlık emekçilerinin karar mekanizmalarına katılımı sağlanmalıdır.

* Birinci basamak gerektirdiği tüm hizmetleri sunabilecek genişlikte bir ekipten oluşmalı; tüm sağlık emekçileri kadrolu (4a) istihdam edilmeli ve ücretlendirmesi de emekliliğe yansıyacak temel ücretle olmalıdır. Çalışma koşulları ve ücretler toplu sözleşme ile belirlenmelidir.”

MERSİN

Mersin’de ise iş bırakma eylemine devam etti. Sağlık çalışanları örgütleri, bu çerçevede Özgür Çocuk Parkı’nda açıklama yaptı.

Açıklama Mersin Aile Hekimleri Derneği (MAHDER), Mersin Tabip Odası, Hekim Birliği, Birlik Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık-İş Sendikası, Hekim-Sen, SES tarafından ortak yapıldı.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinin de destek verdiği eylemde “Bu ne biçim yönetmenlik”, “Güvenli çalışma alanları istiyoruz” yazılı dövizler taşındı.

MAHDER Başkanı Haydar Karakoyun, aile hekimliği ceza yönetmenliğinin çekilmesi istedi. Sürekli oyalandıklarını belirten Karakoyun, haklarını alana kafa mücadele edeceklerini söyledi.

ANF

Yorum yap

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir