Birleşik, kitlesel ve devrimci bir 1 Mayıs için…

Ankara’daki 14 devrimci-demokratik kurum tarihsel ve güncel anlamına uygun bir 1 Mayıs’ın örgütlenmesi için çağrı yaptı.

2023 1 Mayıs’ını Maraş merkezli gerçekleşen depremlerin yarattığı yıkım ve 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan genel seçim gündemi ile karşılıyoruz.

Sömürü düzeninin yarattığı ağır yıkımın ortaya serildiği, baskı ve zorbalığını tırmandırdığı böylesi bir dönemde tarihsel ve güncel anlamına uygun bir 1 Mayıs’ın örgütlenmesinin hayati önemde olduğunu düşünüyoruz.

14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlerin sermaye sınıfının ihtiyaçları doğrultusunda örgütlenen AKP düzenine bir yanıt olması önemli olmakla birlikte seçim sandığı emekçiler için kesinlikle bir çözüm platformu olarak gösterilmemeli, gerçek kurtuluşun işçi ve emekçilerin sömürü düzenine karşı mücadelesiyle kazanılacağı güçlü bir şekilde ifade edilmelidir. İşçi sınıfımız ile birlikte ilerici ve devrimci kurumlarımız bu sürecin sömürü düzeninin restore edilerek tahkim edilmesine fırsat tanınmayacak biçimde örgütlenmesi sorumluluğu ile karşı karşıyadır. 1 Mayıs alanında işçi sınıfı başta olmak üzere toplumun ezilen, dışlanan tüm kesimleri güçlü ve bağımsız bir politik taraf olarak kendini gösterebilmelidir. Bu yanıyla 2023 1 Mayıs’ının özgür, demokratik ve bağımsız bir ülkenin ancak işçi sınıfının öncülüğünde emek ve demokrasi güçleri tarafından inşa edilebileceğini net olarak ortaya koyması gerekmektedir.

Bizler, Ankara’da faaliyet yürüten ilerici ve devrimci kurumlar olarak bu çerçevede birleşik, kitlesel ve devrimci bir içerikte 1 Mayıs kutlanması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek, tüm gücümüzle çalışacağımızı ilan ediyor, 2023 1 Mayıs’ının örgütlenmesine dair düşüncelerimizi işçi sınıfımıza, ilerici-devrimci kamuoyuna ve emekçi halkımıza sunuyoruz:

1- Güçlü bir 1 Mayıs ancak güçlü bir ön hazırlık süreciyle örgütlenebilir. Ön hazırlık sürecinde ve 1 Mayıs alanında işçi sınıfının bağımsız sınıf tutumunun ana eksen olması gerektiğini düşünüyoruz.

2- Maraş merkezli depremlerin ortaya serdiği düzen gerçekliği 1 Mayıs sürecinin temel gündemi olmalıdır. 1 Mayıs, milyonlara ölüm ve sömürü dışında hiçbir şey vermeyen bu düzenden hesap soracak bir bakışla örgütlenmelidir.

3- İç içe geçen ekonomik ve siyasal krizler sarmalında işçi sınıfının güncel talepleri 1 Mayıs alanında kendisini en güçlü şekilde ifade etmelidir. Derinleşen ekonomik yıkımın, pandemi fırsatçılığının ve deprem enkazının karşısında emeğin korunması mücadelesi en güçlü şekilde örgütlenebilmelidir.

4- İşçi sınıfını ve ezilen toplumsal kesimleri sermaye düzeninin restore ve tahkim edileceği bir sürece yedeklenmesinin karşısında net bir duruş sergilenmelidir. Bu yanıyla yaklaşan seçimler öncesinde 1 Mayıs, seçimlerle gerçekleşecek bir değişiklik beklentisinin değil mücadele inanç ve kararlılığının yansıdığı bir gün olabilmelidir.

5- Son olarak TBMM’de gerçekleşen Finlandiya’nın NATO üyeliği oylamasında da görüldüğü üzere burjuva siyasetinin tüm aktörleri sömürü ve savaş düzeninin açık ya da örtülü destekçisi durumundadır. 1 Mayıs’ta savaş politikalarına karşı kesin ve net bir yanıt verilmelidir. Dünya çapında güçlenen savaş politikalarına, ülke içinde Kürt halkı ve mülteciler başta olmak üzere ezilen halklara karşı kışkırtılan düşmanlık politikalarına karşı güçlü bir duruş örgütlenmelidir.

6- 1 Mayıs kürsülerinde uzun konuşmalara ve içi boş nutuklara son verilmeli, kürsü mücadeleci işçilerin olmalıdır. 1 Mayıs alanının program düzenlemesi 1 Mayıs’ın anlam ve içeriğine uygun olmalı, 1 Mayıs’ta yapılacak kürsü konuşmaları sendika yöneticileri tarafından değil, örgütleyici kurumların ortak kararı ile belirlenecek direnişçi ve mücadeleci işçiler tarafından yapılmalıdır.

7- Geçtiğimiz yıl yaşandığı gibi yürüyüş güzergahını fiilen ortadan kaldırmayı amaçlayan dayatmalar kesinlikle kabul edilmemeli, tüm dayatmalara karşı belirlenen yürüyüş güzergahında ısrarcı olunarak yürüyüş AKM’den başlatılmalıdır.

8- Alana girişlerde polisin keyfi ve dayatmacı tutumlarına karşı ortak bir irade ile davranılmalıdır.

9- Son katılımcı kurum alana girmeden program başlatılmamalıdır.

Biz aşağıda imzası bulunan ilerici ve devrimci kurumlar olarak 2023 1 Mayıs’ının yukarıda ana hatlarını belirttiğimiz çerçevede gerçekleşmesi için etkin bir çalışma yürüteceğimizi, talep ve istemlerimizin takipçisi olacağımızı ilan ediyor, tüm güçleri bu çerçevede sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Alınteri, Ankara 78’liler Girişimi, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Ankara İşçi Meclisi, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Devrimci Parti, Ankara DİSK Dev Yapı İş, Kaldıraç, Partizan, Partizan, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Umut-Sen Ankara