Ortadoğu Kadın Devrimi Forumu: Umutlarımızı birleştirmemiz gerekiyor

URFA – Ortadoğu Kadın Devrimi Forumu’nun katılımcılarından Suriye Gelecek Partisi Genel Sekreteri Siham Dawid, forumda kadın özgürlüğüne dair kararlar alındığını belirterek, “Kadın özgürlüğünü sağlamak için omuz omuza çalışmamız ve umutlarımızı birleştirmemiz gerekiyor” dedi.

Kuzey ve Doğu Suriye’nin Qamişlo kentinde 22 Temmuz’da Rojava Üniversitesi’nde, Kongra Star, Suriye Kadın Meclisi, Kuzey ve Doğu Suriye Kadın Meclisi, Jineoloji Akademisi, Süryani Kadınlar Birliği, Zenûbya Kadın Topluluğu ve Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) öncülüğünde Ortadoğu Kadın Devrimi Forumu gerçekleştirildi. 19 Temmuz Rojava Devrimi’nin 10’uncu yıldönümüne ithafen “Kadınların birliğiyle devrimin kazanımlarını büyütüp koruyacağız” şiarıyla bir araya gelen kadınlar, 2 gün boyunca Ortadoğu kadınlarının yaşadıkları sorunları, çözüm yollarını ve devrimin kadın boyutunu tartıştı. Forumda, kadınlar 8 önemli karar aldı. Kongreye katılan kadınlardan Suriye Gelecek Partisi Genel Sekreteri Siham Dawid tartışılan başlıkları ve alınan kararların nasıl uygulanacağına dair Mezopotamya Ajansı’nın (MA) sorularını yanıtladı.

Ortadoğu Kadın Devrimi Forumu’na kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Öncelikle böyle bir foruma neden ihtiyaç duyuldu ve forumda neler tartışıldı?

Kuzey ve Doğu Suriye’de 2012’den bu yana devam eden bir devrim hareketi var. Bu devrim, Kürt kadınları öncülüğünde Suriyeli kadınların da içerisinde yer aldığı bir kadın devrimiydi. Bu devrimin başlangıcından bu yana Kuzey ve Doğu Suriye’de kadınlar bulundukları her yerde devrimle buluştu. Kadınlar askeri, siyasi, diplomasi ve toplumsal alanlar başta olmak üzere her alanda 19 Temmuz devrimine katkı sağladı. Verilen bedellerle bugünlere gelindi. Devrimin 10’uncu yılında, mevcut durumu tartışmaya ihtiyaç duyduk. 10’uncu yılına gelene kadar devrim sürecinde kurulan kadın hareketlerinin ne yaptığı, nasıl bir aşama kat ettiği, elde edilen kazanımların nasıl korunacağı ya da bunların Kuzey ve Doğu Suriye özelinde dünya kadınlarına nasıl yayılacağına dair tartışmalar yaptık.

Tartışılan konu başlıklarına değindiniz. Bu konu başlıklarını biraz açabilir misiniz?

Artık her alanda baskıya, şiddete, katliama, tacize, tecavüze maruz kalan kadınlar, Kuzey ve Doğu Suriye’de kendilerini örgütleyerek bu saldırılara karşı çok iyi cevap verebiliyorlar. Kadın devriminde güzel bir yol kat ettik. Kuzey ve Doğu Suriye’de kadınlar toplumsal ve her alanda savaş vermeye devam ediyor.

Tartışmalar 2 gün sürdü. İlk gün kadınların 19 Temmuz Devrimi’nden önceki durumu tartışıldı. Kadınların devrimden önce nasıl bir yaşam deneyimi olduğu, kadınların imkânları, örgütlenemiyor oluşları ve bu sebeple de kendi hakları için mücadele edemeyişleri konuşulan bazı konulardı. Devrimle kadınların adalet için, toplumsal alanda özgür bir birey olmaları için yaratılan zihniyet inşasının nasıl bir ilerleme kat ettiği gözlemlendi. Kadınların hem devrimden önce, hem de devrimden sonra yaşadıkları, Suriye’deki savaşın kadınların yaşamı üzerindeki etkileri, toplumun kadınların önünde nasıl engeller oluşturduğu, kadınların bu engel ve olumsuz etkilere karşı devrimden sonra verdikleri mücadele ile nasıl bugünlere gelindiği, devrimin ve onun kat ettiği yolun akıbeti, devrimin nasıl korunacağı ve büyütüleceği, 19 Temmuz Devrimi ve gelecekte yapılacak olan diğer bütün devrimlerin Kuzey ve Doğu Suriyeli kadınlar ve onlar özelinde dünyadaki tüm kadınların özgürlüğü üzerindeki etkisi konuşulan konular arasındaydı. Her şeyden önce zihniyet devrimi olan 19 Temmuz Devrimi, bir zihniyeti de devirdi. 19 Temmuz Devrimi, toplum içerisinde büyük bir etki yarattı ve kadınların mücadelesinin her gün daha da güçlenebileceğini ortaya koydu. Örneğin, kadınların askeri alanda kendilerini savunmaları için YPJ çok iyi bir model oldu. YPJ öncülüğünde kadınların askeri alanda yer alması, Kuzey ve Doğu Suriye’nin demokratik yaşam inşasında kadınların kendilerine yer bulmasını ve mücadele vermesini sağladı. Artık her alanda baskıya, şiddete, katliama, tacize, tecavüze maruz kalan kadınlar, Kuzey ve Doğu Suriye’de kendilerini örgütleyerek bu saldırılara karşı çok iyi cevap verebiliyorlar. Kadın devriminde güzel bir yol kat ettik. Kuzey ve Doğu Suriye’de kadınlar toplumsal ve her alanda bir savaş vermeye devam ediyor.

Foruma, farklı bölgelerden katılan kadınlar ve kadın kurumları oldu. Özellikle Özerk yönetimin dışından foruma katılan kadınlar, bölgedeki kadınların devrimdeki rolünü nasıl gördü?

Kadınlar, Kuzey ve Doğu Suriye’de kadınların eli ile yaratılan devrimde kendilerini gördü ve moral buldular. Bu noktada kendi mücadelelerini büyütme, kadın özgürlüğü hattını örmeleri gerektiğini de gördüler. Kadınlar nerelere eksikliğe düştüklerini, yaşadıkları kentlerde kadınların yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Onların anlatımlarıyla kadınların yaşadıkları sorunların sadece bir bölgede değil, dünyada bir sorun haline geldiği açığa çıktı. Kadınların yaşadıkları sorunların sadece bir bölgede, bir ulusa ait olmadığını ya da sadece bir kimliğin yaşadığı sorunlar olmadığını dünyanın her yerinde yaşandığını gördük. Bu sebeple kadınların aynı hissiyat ile hareket etmelerinin, her yerde örgütlenmeleri gerektiği üzerinden hem fikir olundu. Bu anlamda kadın haklarının her yerde savunulması ve kadın sorununun evrensel bir sorun olarak kabul edilmesinin şart olduğu tespit edildi.

Kuzey ve Doğu Suriye’de yaşayanlar, yarattıkları devrimle kadın özgürlük ideolojisinde bir aşama kaydetti. Başta Ortadoğu olmak üzere bu devrimi, kadın özgürlük ideolojisini yaymak için ne gibi tespitler yapıldı? Önümüzdeki süreçte mücadele nasıl örülecek?

Sadece Kuzey ve Doğu Suriye’de değil, Suriye’nin diğer topraklarında ve Türkiye kontrolündeki bölgelerde yaşamak zorunda bırakılan kadınlarla bağlantı kurularak, bu kadınların özgürleştirilmesi gerekiyor.

Kadınların mücadelesinin nasıl büyütülmesi noktasında birçok konu tartışıldı. Ekonomik, siyasi-diplomatik, toplumsal ve hukuki olmak üzere 4 ana konu temelinde konuşulup tartışıldı. Örneğin diplomasi alanında kadınların, kadın özgürlük mücadelesi temelinde mücadele veren dünyanın her yerindeki kadınlar ile iletişimlerinin kuvvetlendirilmesi gerektiği belirlendi. Bu açıdan birçok insan hakları savunucusu, uluslararası kurum, kadın ofisleri foruma mesaj gönderdi. Kadınların yaşadığı sorunların çözümü için, Kuzey ve Doğu Suriye’de kadın yaşamının kat ettiği yolun onlarla paylaşılabilmesinin gerekli olduğuna karar verildi. Yurtlarını terk etmek zorunda bırakılmış Suriyelilerin insan hakları savunucusu kurumlar aracılığıyla kendi yurtlarına dönebilmesinin gerekliliği de alınan kararlar arasındaydı.

Sadece Kuzey ve Doğu Suriye’de değil, Suriye’nin diğer topraklarında ve Türkiye kontrolündeki bölgelerde yaşamak zorunda bırakılan kadınlarla da bağlantı kurularak, bu kadınların özgürleştirilmesi gerekiyor. Kuzey ve Doğu Suriye’de kadınlar için kanunlar çıkarılmıştı. Söz konusu tartışmalarda bu kanunların toplumsal alana yayılması için nasıl adımlar atılması, neler yapılması gerektiğine dair konuştuk. Türkiye’nin saldırılarını da konuştuk. Savaşta Suriye’deki kadınların hedef alındığını forumun 2’nci gününde Komutan Jiyan Tolhildan’ın hedef alınmasıyla bir kez daha gördük.

Türkiye ve bağlı grupların denetiminde bulunan Efrin, Serekaniye ve Girê Spî’de yaşayan kadınlar ile ilgili her gün hak ihlalleri haberleri geliyor. Buralarda yaşayan kadınlar ile ilgili neler konuşuldu?

Türkiye’nin işgal ettiği Efrin, Serekaniye ve Girê Spî topraklarından çıkması gerektiği, bu toprakların özgürleştirilmesi, buradaki halkın topraklarına geri getirilmesinin sağlanması gerekliliği üzerinde duruldu. Kadın hareketlerinin Suriye’de daha çok yayılabilmesi ve mücadelenin daha da büyütülebilmesi için başta Efrin olmak üzere işgal edilen toprakların tamamının özgürleştirilmesi gerekiyor. Bu bölgelerde bulunan kadınlar her gün tacize, tecavüze uğruyor. Bunlar belgelerle tastikli. Ancak yaşananlara rağmen hala uluslararası insan hakları kurumları sessizliğini koruyor. Kendi topraklarından göçertilen kadınlara yaşatılanlar da forumun ana konularından biriydi. Buna karşı bir dosya hazırlamayı planlıyoruz. Türkiye’nin buralarda kurduğu cezaevlerinde ya da oradaki grupların ellerinde tutulan tutukluların da durumuna değinildi. Bu tutukluların bir an önce serbest bırakılması gerekiyor.

Türkiye’nin desteklediği paramiliter gruplar öncü kadınları hedef aldı ve almaya devam ediyor. Partinizin yöneticisi Hevrin Xelef de hedef alınan kadınlardan biriydi. Türkiye’nin bu saldırısına karşı neler tartışıldı?

Hem Xelef için hem de aynı şekilde katledilen Zehra Berkel için bir dosya hazırlama kararı alındı. Hazırlanan bu dosyaları, uluslararası anlamda tüm insan hakları kurumlarına göndermeyi düşünüyoruz. Kadın iradesini, kadın yaşamını ve kadının kendisini yok etmeyi isteyen bu sistemden hesap sorulacaktır. Aynı zamanda enternasyonal kadınlar da forumda yer aldı. Kendi deneyimlerini bizlerle paylaştılar. Kuzey ve Doğu Suriye’deki kadın devrimi temel alınarak bu fikriyatın tüm dünya kadınlarına yayılması için düşüncelerini dile getirdiler. Kadınların siyasi, askeri, toplumsal alana katılımlarından elde ettikleri tecrübelerini de aktardılar. Edindikleri tecrübelerin kadınların özgür yaşamı kurmasında nasıl faydalı olabileceğine dair tartışmalara katkı sağladılar.

Forumda 8 karar alındı. Bu kararları nasıl hayata geçireceksiniz?

Alınan her karar çok önemliydi ama uygulanması gereken en önemli karar, kadınların yok edilme ile karşı karşıya bırakıldığı bu sistem içerisinde bu devrimin bütün halkların ve özellikle kadınların hizmetine girmesini sağlamak. Kuzey ve Doğu Suriye’deki savunmanın geliştirilmesi gerekiyor. Kadınların demokratik yaşam inşasında önemli rol alması, sömürünün ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılması alınan her kararın uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Demokratik bir aile kurumunun oluşumu için, hem toplumsal hem de zihinsel olarak değişmiş-dönüşmüş 2 özgür bireyin yan yana gelmesi gerekiyor. İşgalci devletlerin buralardan çıkarılması gerekiyor. Kadınların içlerindeki cevheri görmesi gerekiyor. Kadınların askeri kolu olan YPJ güçlerine her alanda destek vermesi, kadınların siyasi çalışmalarda bulunması gerekiyor. Kadınlara çağrımızdır; kadın özgürlüğünü sağlamak için yan yana ve omuz omuza çalışın ve umutlarınızı birleştirin.

MA / Ceylan Şahinli

MEZOPOTAMYA AJANSI

Yorum yap

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir