15 Ağustos: Vardım, varolacağım kesintisiz kararlılık çıkış eylemidir / Sinan Dersim

Tarihi 15 Ağustos 1984 Devrimci Gerilla Atılımının 37’nci yıldönümünü geride bırakıyoruz. Kürt halkı ve Kürdistan Özgürlük Hareketi olarak tam 37 yıldır faşist, sömürgeci ve soykırımcı zihniyet ve siyasete karşı kesintisiz bir özgürlük savaşı yürütülmekte. Son 37 yıldır Kürt varlığı ve özgürlüğü adına her şeyi bu Ulusal Kahramanlık Direnişi temelinde kazanmıştır. On binlerce şehit vererek bugün tüm Ortadoğu’yu ve dünyayı etkiler hale gelmiştir. İnsanlık için özgürlük umutlarını hep taze tutmakta, herkese özgürlük bilinci ve cesaret aşılamaktadır.

38. yılda daha büyük zafer çıkışıyla ezilen halklara umut güven kazandırmaya devam edecektir.

15 Ağustos Ulusal Diriliş ve Gerilla Bayramını kutlu olsun. Tarihi büyük atılımın ölümsüz komutanları Agit ve Zilan Yoldaşlar şahsında, yine büyük 15 Ağustos şehitlerimiz Zeki Şengal’i, Atakan Mahir ve Agit Garzan yoldaşlar şahsında tüm kahraman şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz.

Bilindiği üzere, 12 Eylül faşist-askeri rejimine karşı gelişen Devrimci Gerilla Atılımı, 15 Ağustos 1984 günü Eruh ve Şemdinli’de gerçekleştirilen gerilla eylemleriyle start aldı. 37 yıl önce Eruh ve Şemdinli’de çakan özgürlük kıvılcımı, 37 yıl boyunca tüm zorluk ve engellere karşı gelişip büyüyerek, bugün tüm Kürdistan’ı ve Türkiye’yi içine alan, Ortadoğu ve dünyayı da derinden etkileyen bir özgürlük alevi haline geldi. Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan’ın geliştirdiği Demokratik Modernite Çizgisinde somutlaşan bu özgürlük ve demokrasi alevi bugün Rojava’yı, Ortadoğu’yu ve dünyayı aydınlatıyor, insanlık için özgür yaşam umudu haline geliyor. Demokratik ulus Devletli Uluslar karşısında ezilen halkların kendini gerçekleştirme özgürleştirme eylemine dönüşüyor. Ezilen Halkların Egemen ilhakçı soykırımcı ulus devletler karşısında halkların birliktelik mevzi kazanımına dönüşüyor.

Çok iyi biliyoruz ki, son 37 yıldır Kürt varlığı ve özgürlüğü adına Kürdistan’da her şey 15 Ağustos Gerilla Atılımı temelinde kazanıldı. Tarihi 1982 Büyük Zindan Direnişini dağa ve gerillaya taşıyan bu kahramanlık atılımı olmasaydı, bugün Kürtlük ve Kürdistan adına elle tutulur hiçbir şey kalmamış olacaktı. Her tarafı faşist baskı ve zulüm, işgal ve soykırım, pasifizm ve teslimiyet, işbirlikçilik ve ihanet saracaktı. Kürdistan toprakları her türlü çürümüşlüğün ve kokuşmuşluğun, uşaklığın ve gericiliğin, erkek egemenliğinin ve kadın köleliğinin alanı haline gelecekti. İşte bir özgürlük kıvılcımı olarak çakan 15 Ağustos Devrimci Atılımı ve bu temelde gelişen 37 yıllık kahramanca mücadele tüm bunları değiştirdi.

Yok sayılan Kürdistan 15 Ağustos eylemiyle varım, var olacağım dedi

Kürdistan’ın çehresi 15 Ağustos Gerilla Atılımıyla aydınlandı. Kürtler özgürlük adına her şeyi 15 Ağustos Atılımı temelinde kazandılar. Özgürlük ruhu, bilinci, iradesi, cesareti, fedakârlığı, örgütü ve eylemi bu temelde gelişti. En büyük kazanım olan Önderlik ve Şehitler gerçeği, partileşme ve gerillalaşma bu temelde var oldu. Halkımız ve Kürdistan toprağı, kendini savunan ve düşmanından intikam olan öz savunma gücüne kavuştu. Tarihin en büyük özgürlük eylemi olan Kadın Özgürlük Devrimi bu temelde ortaya çıktı. Gençlik ve kadın öncülüğündeki halk direnişi ve demokratik uluslaşma, herkese ilham veren bir çekim merkezi olma konumu kazandı. Tüm yanlış ve yanılgılar bu temelde düzeltilerek, Sayın Abdullah Öcalan Önderliğinde Kürtler, özgür bir halk olarak yeniden doğuş yaptılar; gerçek bir hakikat bilincine ulaşarak, tüm insanlığa öncülük eden bir Hakikat Devrimi yürüten hale geldiler.

15 Ağustos çıkışı Türkiye Ortadoğu kurtuluş kutup yıldızıdır

15 Ağustos Devrimci Gerilla Atılımı, Kürtler için bir aydınlanma ve özgürleşme hareketi olduğu kadar, Emekçilerin, işçilerin, etnistelerin, kadınların ve bir bütün Ortadoğu ezilen halkların ortak Birleşik Devrimidir. Çağdışı sömürgeci işgal, soykırımlar karşısında duruş, çıkış eylemidir. Tüm yalan ve hilelerin maskesini düşürüp, Kürt özgürlüğü temelinde Ortadoğu ve insanlık gerçeğini açığa çıkardı. İşgalci ve yayılmacı faşist Türk zihniyetini darbeleyerek, Ortadoğu insanını ve halklarını kendine getirdi. Demokratik ulus çizgisinde tüm halkların ve farklılıkların bir arada özgürce yaşamasının yolunu açtı. Çok açık ki, Türkiye ve Ortadoğu’da özgür ve demokratik yaşam umudu bugün bu temelde canlıdır ve gelecek de bu temelde yaratılacaktır.

23 Nisandan beri Zap Heftanin Avaşin 15 Ağustos ruhuyla direndikçe AKP-MHP Faşizmi pul pul dökülmeye başladı.

Metina, Zap ve Avaşin olmak üzere tüm Medya Savunma Alanlarında, Kürdistan ve Türkiye’nin tüm dağlarında ve kentlerinde bugün de Eruh ve Şemdinli Ruhuyla, 15 Ağustos Atılım ve Zafer Ruhuyla mücadele edilmekte, AKP-MHP faşizmine kahredici ve öldürücü darbeler vurmaktadır. Gerilla vurdukça Birleşik Mücadele güçleri AKP-MHP faşizmini yıkıma götüren İLERİ DAHA İLERİ hamlesiyle Kürdistan Türkiye birleşik devrimin odağı durumuna gelmekte, AKP-MHP özel savaşının tüm maskeleri birleşik güçlerin direnişi karşısında düşmekte, yalan ve hileleri bir bir açığa çıkmaktadır. AKP-MHP faşizmi pul pul dökülmekte ve kaçınılmaz son olan yıkıma doğru hızla yuvarlanmaktadır.

Faşizm karşısında kazanacak olan örgütlü direniş güçleridir.

AKP-MHP faşizmi adeta çılgına dönmüş bir halde yeni yalan ve baskı yöntemleri üretmeye çalışmaktadır. Kürdistan ve Türkiye’yi yağma ve talan etmekten, her türlü ahlak dışı baskı yöntemini geliştirerek ırkçı-şoven katliam ve linç uygulamalarına kadar en aşağılık saldırılara başvurmaktadır. Gençleri, kadınları, halkı, demokratik siyaseti ezip sindirerek, bu temelde ömrünü biraz daha uzatmaya çalışmaktadır. Açık ki bütün bunlar güçlülüğünün değil, yaşadığı çöküş ve yıkılışın bir gereği olmaktadır. Yaşadığı derin çöküşü ve yıkılışı engelleyebilmek için bütün bunları yapmaktadır. O halde, AKP-MHP faşizmine bu fırsatı vermemek gerekir. Faşist saldırganlık karşısında kurbanlık koyun durumuna düşmemek gerekir. Bilinçli ve örgütlü bir antifaşist mücadeleyi her alanda geliştirerek, faşist katillerden hesap soran, öz savunmalı bir direniş hattıyla AKP MHP saldırılarını boşa çıkarılmalı, etkisiz hale getirilmelidir.

Faşizm karşısında ezilenlerin özgürleşme mücadelesine daha bir kararlı asılalım

Çok açık ki, 15 Ağustos Atılımının 38’inci yıllıda daha büyük kazanılan bir yıl olacaktır. Kürt, Türk halkları devrimci halk savaşı stratejisi temelinde tüm gücünü ve enerjisini AKP-MHP faşizmine karşı devrimci savaşa seferber etmeli, Sayın Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğünü hedefleyen Dem Dema Azadîyê ve İleri Daha İleri hamlesiyle Faşizmi Yıkacağız özgürlüğü kazanacağız kesin ortak zafer hamlesine dönüştürmeliyiz. Bu iki hamle temelinde Türkiye ve Ortadoğu’da demokratik sosyalizm mutlaka kazanacaktır. Kürt halkını, Ortadoğu halklarını böyle bir mücadele ve gelişmeden alıkoymak artık mümkün değildir. 38’inci Atılım Yılı söz konusu bu gerçeği bir kez daha kanıtlayacaktır.

Bu temelde başta Sayın Abdullah Öcalan’ın, yoldaşların, halkımızın/halklarımızın ve tüm dostlarımızın 15 Ağustos Ulusal Diriliş ve Gerilla Bayramını bir kez daha kutluyor, başta kadınlar ve gençler olmak üzere herkesi olduğu yerde etkili ve coşkulu kutlamalar yapmaya davet ediyoruz.

15 Ağustos Atılım ve Zafer Çizgisinde kendini yenileyerek yurtsever halkımızı ve devrimci-demokratik dostlarımızı her alanda özgürlük ve demokrasi mücadelesini daha da geliştirmeye davet ediyoruz.