Üçüncü yoldan ne anlamak gerek? / Sinan Dersim

Türkiye devrimci ve sol reformist muhalefette bakılınca her kafada bir ses çıkmaktadır. Bu sesler AKP MHP faşizmi yıkmak ya da seçimle işbaşında uzaklaştırma arasında birbirine karışmakta, insanların kafasında sisli bir hava estirmektedir.

Yöntem noktasında oldukça derin uç noktalarda ayrı ayrı önermelerde bulunulmaktadır. Bu farklı önermeler devrimci muhalefet ve sol demokratik muhalefetti kendine uygun demokrasi ittifak arayışlarına itmektedir. Birbirine yakın uzaklık yan yana gelip gelmemede yöntem üzerindeki anlaşma buluşmada buna göre olmaktadır. Sol Parti öncülüğünde gelişen mitingler cesaret vermiş olacak ki EMEP, TKP ,TİP nasıl yan yana geleceğini, HDP’yi de nasıl yanına alacaklarının arayışına girmiş durumdadır. Tabii  HDP çatı örgütler toplamıdır. Bu çatı da yer alan örgüt partileri bir arada tutan aynı düşüncede homojen birlikten ziyade devrimci demokratik kültür bir arada tutmakta ve HDP’yi çatı örgütler duruma getirmektedir. HDP’yi böyle anlamayanlar HDP’nin farklılıklarıyla zaman zaman kendini dile getirişlerini ayrılık, bölünme/bölündü hüsnüniyet yorumlara götürmesi de gayet normal olmaktadır. Sol Parti, EMEP, TKP, TİP gibi partiler HDP nin kapısını çalarken galiba bundan cesaret alıp kapılarını çalıp durmaktalar. Kapılarını durmadan çalıp duran bu partiler galiba HDP’nin Demokrasi deklarasyonunu görmezlikten gelmekteler. Ya da söz düzeyinde atıfta bulunmakla yetinmekteler. HDP Demokrasi Deklarasyonunda Barış özgürlüğü tariflenmekte ve safını Ezilen Kürt ulusu, ezilen azınlık halklarda, kadın özgürlüğünde, Demokratik özerk üniversitede, gençliğin işsizliğinde, Ekolojik mücadeleden, Sendikal haklardan, işçi sınıfında, KHK lerde, cumartesi annelerin adalet arayışına ve Zindanda ki hasta tutsaklar başta olmak üzere tüm siyasi tutsakların özgürleşmesine vurgu yapacak derinlikte bir deklarasyonla Faşizminde hesaplaşmayı ilan etmiş durumdadır. O zaman bu ilan neden yeterli sahiplenilmiyor da deyim yerinde ise HDP yene tırtıklanmaya çalışılmaktadır.

HDP esasında Demokrasi programını özetlemiş olmaktadır. AKP MHP ye karşı tavır tutum içinde olanları Demokrasi Deklarasyonu maddeleri etrafında birleşmeye, kenetlemeye çağırmaktadır. Demek ki bu çağrı Sol Parti, EMEP, TKP, TİP tarafında yeterli bulunmamış olacak ki kendi akılarında geçen üçüncü yol arayışını birde kendileri başlatma ihtiyacını duymuş olmaktalar.

Peki, HDP buna karşı ne yapmalıdır? Elbet bu soruya en sağlıklı cevap verecek olan yene HDP’ nin kendisi olacaktır.

HDP içinde BMG temsilleri, BMG temsil olmayanlar nasıl bir tutum içinde olacaklar?

Demokratik iktidar söylem radikalizmiyle mi sınırlı kalacaklar, yoksa HDP’nin bu demokratik bütünlüğünü sokakla buluşturup öncülük hattını sokak öncülüğüyle mi buluşturacaklar. Yani Alman Felsefesini mi Paris komünde hangisini esas alacaklar. Biz gördüğümüze göre, BMG bileşenleri de sanırım gördüğümüzü görmekteler. Reformist nitelendirilen sol cenah atağa geçmiştir. Bu cenahın atağına karşı, BMG salt demokratik iktidar olarak ifadelendirdiğiyle mi kalacak. Yoksa başka yol yöntem ve eylem çizgisi mi izleyecek? Tüm bu sorular can alıcı sorulardır. Bizce BMG bileşenlerinde ufuk muğlâklığı vardır. Kendisine nasıl bir tarihsel ödev görev tartışması içinde olmakla zaman kaybını yaşamaktadır. Mademki demokratik iktidar ve Kürt özgürleşmesinde bahsediyorsun o zaman HDP’nin Deklarasyonunu daha bir cesaretle neden sahiplenmiyorsun ve buna uygun eylem çizgisini geliştirmiyorsun sorusu ortada durmaktadır.

BMG de Sol Parti ve diğer sollar gibi HDP yi HDP olarak kabul etme yerine HDP yi kendi istediği yöne çekme ve amiyane deyimle kendi bildiklerini HDP ye dikte ettirerek HDP ile bir yere varmanın sol küçük burjuva hatasına düşmektedir. Mademki üçüncü yol diyorsunuz o zaman HDP siz benim deklare ettiğim üçüncü yol çıkışlı Demokrasi çağrıma ne diyorsunuz sorusunu sorarsa BMG bileşenleri Sol parti ve cenahı nasıl bir cevap verecek doğrusu bizde merak ediyoruz.

Tutarlılık önemlidir. Demokrasi özgürlük kelimeleri sol liberal efsunlaması içinde kaybolmamalıdır. Seçimler olacak, seçimlere güçlü hazırlık yapmalıyız demekle AKP MHP faşist rejimiyle kesin çatışma, yıkma kararlılığını olsa olsa muğlâklaştırmaya hizmet edecektir. AKP MHP sıkışmış durumda ve bu doğrudur. Aynı şekilde Devrimciler, Kürt özgürlük mücadelesi adına ve Reformist sol adına hareket edenlerinde yol yöntem üzerine belirsizlik, muğlâklık içinde sıkıştıkları da aşikârdır. Neden iki kelimelik programla buluşulamıyor? Faşizmi Yıkma Programı! Faşizmle hesaplaşma, yıkma tek birleşen program olmuyor? Neden burada bir çıkış yakalanmıyor. Çıkışsızlık yene bol bol söz ve farklılıkları öne çıkarmaya, dağınık, parçalı durmaya sol küçük burjuva hastalığımızı öne çıkarmakta, eski parçalanmışlıklarımız bugün yene bizlerde zuhur edebilmektedir. Bu tutum nedeniyle BMG ve bir bütün sol muhalefet zayıf düşmekte, HDP nin zayıf düşmesine neden olunmaktadır. AKP MHP ve TC faşist rejiminde ayakta kalmasına imkân sağlamaktadır.

Tutarlılık neyi gerektiriyor? İki kelime ile ortak duruş olmayı gerektiriyor. Yani Faşizmi Yıkmak! Bunun dışında tüm çıkışlar arayışlar ancak Faşizmin değirmenine su taşıyacaktır. Nefes borularına nefes katacaktır. Hayat damarını pompalayacaktır. O zaman BMG ve Sol reformist parti ve AKP MHP iktidarında rahatsız olan herkesin tek çıkış noktası Faşizm Yıkmak üzerine olmalıdır. Bunun üzerine birleşmek olmalıdır. Bu üçüncü yol değil, asıl doğru ve ikinci yoldur. Faşizmi yıkmakta kararlaşmışların ortak yoludur. Mademki Cumhur İttifakı, Milet ittifakın aynılığında hemfikiriz o zaman bu ikinci yolda birleşmek BMG, Sol reformistlerin, Demokratik ve Kürt ulusal güçlerin ortak çıkış yolu olmalıdır. Faşizmi yıkmak birleşiğinde buluşmak asıl çıkış yol olmalıdır.

HDP Demokrasi deklarasyonu yeterli kabul görülmüyorsa, HDP yi kendi çizgilerine çekme küçük burjuva hatasına düşmek yerine, Deklarasyonda uzlaşılan yönleriyle ortak çıkış, uzlaşılmayan yönleri nasıl ortak bir uzlaşıya çekilebileceğini tartışıp birlikte eylem hattında yürümek asıl çıkış, çalışma olmalıdır. Yani sokak herkesin çıktığı saha olmalı, bu sahalarda birken enerjiyi Faşizmi Yıkma sinerji nehrine akıtmak ortak amaç birlik olmalıdır. Böyle bakılmasa ele alınmasa Faşizmle ciddi bir kavga mücadele içinde olunmayacağı da görülmelidir. Dolaysıyla bugün asıl olan seçimi gündemleştirmek değil, Faşizmi nasıl yıkacağız, alt edeceğiz arayışı çıkışı esas anlamlı olandır.

BMG HDP SOL Parti, TİP, TKP, EMEP in çıkışı Faşizmi Yıkmak üzerine ortaklaştıkça asıl o zaman ortak demokrasi ittifak buluşması ve İkinci yol duruşunda bir araya gelinmiş olunacak. Yekpare Faşizmi yıkmakla canla başla çalışır duruma gelinerek, halklara emekçilere ve tüm ezilmişlerin sesi eylemcisi, öncüsü olma çıkışı yakalanmış olunacaktır.

BMG nin böylesine bir ufuk içinde devrimci rol ödevini yerine getireceğine olan inancımızı korumak isteriz. Yani BMG Faşizmi yıkmak Özgürlüğü kazanmak için ileri daha ileri diyebildiği oranda ve bunun öncülüğünü yaptığı oranda, birleştirici öncülük rolünü oynayacağını görebilmelidir. Faşizmi Yıkmak Özgürlüğü Kazanmak BMG devrimci hamlesi olmalıdır. Kendileri dışındakileri buna ikna etmek, ortak çıkış program olmalıdır. Seçim çalışmasını Faşizmi Yıkmak programın önüne almak ancak AKP MHP iktidar faşizmine TC faşizmin işine yarayacaktır. Sıkışmış TC Faşist Rejimine nefes aldıracaktır.

O zaman Faşizmi yıkalım özgürlüğü kazanalım ileri ve daha ileri diyerek üçüncü yol değil, İkinci yol asıl çıkış olmalıdır.