Buldan: Alevilerin eşit yurttaşlık hakkı demokratik sistemin olmazsa olmazıdır

Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan, Halklar ve İnançlar Komisyonumuz tarafından İstanbul’da düzenlenen Alevilere Eşit Yurttaşlık Hakkı Buluşmasında konuştu. Buluşmaya çok sayıda Alevi kurum temsilcisi ile Alevi Masamızın üyeleri katıldı. Buldan, şunları söyledi:

“İnsan hakta, hak insanda” diyen sevgili canlar, sevgili dostlar, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ben bugün burada siz değerli canlarla birlikte olmaktan büyük bir onur duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum.

Kampanyanın amacı Alevilerin haklı mücadelesinde aynı yolda birlikte yürümektir

Biraz önce sinevizyonda da izlediğimiz gibi “Alevilere Eşit Yurttaşlık” kampanyasının ilk startını Dersim’de verdik. Bu kampanyanın amacı görmezden gelinen, ayrımcılığa uğrayan Alevi toplumunun eşit yurttaşlık temelindeki hak taleplerine güçlü bir şekilde HDP olarak ses olmak, güç olmak, onlarla birlikte olmaktır. Alevilerin haklı mücadelesinde aynı yolda birlikte yürümektir. Alevilerin inanç bağlarıyla birbirlerinden özellikle koparılmaya çalışıldığı bir dönemdeyiz. Aleviler çok yönlü olarak ayrımcılığa uğrayan, bütün temel konularda yok sayılan ve bu ülkenin eşit yurttaşlık meselesinde Kürtler kadar, Ermeniler kadar, Süryaniler kadar, kadınlar kadar büyük bir ayrımcılığa uğrayan bir topluluktur.

Her inancın ve kimliğin kendisini ifade edebileceği bir ortamın yaratılması için mücadele ediyoruz

Sevgili canlar bu mücadeleyi birlikte kazanmanın yol ve yöntemlerini birlikte oluşturacağımız bugünkü toplantıdan büyük ve önemli kararlaşmalar çıkacağına yürekten inanıyorum. HDP olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar, bu kadim topraklarda yaşayan herkesin, her inancın, her kimliğin ve her rengin özgür ve eşit bir yurttaşlık temelinde kendisini ifade edebileceği bir ortamın yaratılması için bu mücadelenin içinde olduk. Bu mücadeleyi büyük bir onur ve gururla yürüttüğümüzü ifade etmek istiyorum.

Alevilerin eşit yurttaşlık mücadelesi haklı ve onurlu bir mücadeledir

Alevi toplumunun yüzyıllardır eşit yurttaşlık hakkını amaçlayan mücadeleleri hiç kuşkusuz haklı ve onurlu bir mücadeledir. Bu mücadele eşitliğe ve birlikteliğe dayalı bir özgür yaşam mücadelesidir. Tıpkı bu coğrafyada yaşayan Kürt halkının vermiş olduğu onurlu mücadele gibi. Tıpkı bu coğrafyada, bu kadim topraklarda yaşayan diğer inanç ve kimliklerin verdiği mücadele gibi Alevi yurttaşlarımızın verdiği mücadelenin oldukça kıymetli olduğunu özellikle belirtmek isterim.

Hakikatlerle yüzleşilmeli ve onarıcı bir adalet tesis edilmeli

Bu mücadelenin gerekçesi tabii ki ortak acılardır. Bu coğrafyada büyük acılar yaşandığını hepimiz biliyoruz. Alevi toplumunun yaşadığı acıların, Kürt halkının yaşadığı acıların, Süryanilerin, Ermenilerin yaşadığı acıların bu toprakların yaşadığı ortak acılar olarak adlandırılmasının da çok önemli olduğunu da özellikle ifade etmek isterim. Alevi toplumunun bu topraklarda yaşadığı kıyımlar asla unutulmadı. Alevi toplumunun inanç ve kimliğine mensup insanların tarih boyunca yasal ve anayasal olarak inkar edildiğini, inanç merkezlerine el konulduğunu, kapılarına kilit vurulduğunu, Seyit Rıza gibi birçok inanç önderlerinin idam edildiğini ve Koçgiri’de, Dersim’de, Maraş’ta, Gazi’de birçok katliamların yaşandığını biliyoruz. Alevilerin yaşadığı acılarda sadece Alevi toplumunun değil, bu coğrafyada duyarlı tüm kesimlerin ve demokratik örgütlerin büyük bir duyarlılık sağladığını da biliyoruz. Biz de onlardan biriyiz. Çünkü bu katliamlar, bu acılar, bu yaşananlar hafızalarda tazeliğini koruyor. O döneme ait ne varsa bugün ona benzer birçok şeyin yapıldığına da tanıklık ediyoruz. Elbette ki hakikatlerle yüzleşilmesi ve onarıcı bir adaletin tesis edilmesi gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz. Bunu bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim.

Alevi toplumunun hakikat yolculuğunun en önünde yürümek için beraber olacağız

Bu ülkenin gerçek bir adalete, gerçek bir yüzleşmeye ve hesaplaşmaya olan ihtiyacından kaynaklı HDP olarak Alevi yurttaşlarımızın, Alevi toplumunun geçmişte yaşadığı bütün acıların açığa çıkması ve yargılamaların bir an önce yapılması için bu mücadelenin içinde olacağız. Gerçeği gizlememek, hakikat kapısının önemli adımlarından biridir. Hakikat mücadelesinin ikinci aşaması ise gerçeklerle yüzleşmektir. Aleviler tüm insanlığın barış içinde yaşaması için herkesin kendisiyle yüzleşmesi gerektiğini, kendisini tanıması gerektiğini belirtir. Bu da hakikat yolculuğunun önemli bir aşamasıdır ama bu yolculukta ortak bir mücadelenin hayata geçmesini de esas alır. Biz de bu tarif edilen yolun en önünde yürümek için, en başında yürümek için bugün sizlerle nasıl berabersek yarın da beraber olacağız, sonuna kadar bu mücadelenin içinde olacağız.

Alevilerin ibadeti cemdir, ibadethaneleri cemevidir

İktidarın sunduğu sadaka ve lütuf siyasetini Alevi yurttaşlarımıza, Alevi toplumuna bahşedilen bir mesele olarak elbette kabul etmiyoruz. Ciddiyetten ve samimiyetten uzak bu teklifin Aleviler tarafından kabul edilmediğini ve edilmeyeceğinin farkındayız. Hakiki çözüm Aleviler başta olmak üzere tüm inanç gruplarının ve kurumlarının eşit yurttaşlığının tanınmasından ve anayasal güvence altına alınmasından geçiyor. Alevilerin ibadeti cemdir, ibadethaneleri cemevidir. Nokta! Bunun üzerine başka bir söz söylenemez, başka bir tarif yapılamaz. Bunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum ki bu konuda söz, yetki, karar Alevi yurttaşlarımızın ve kurumlarınındır. Bir kez daha nokta diyoruz.

Özgürlükçü bir eğitimin olmayışı bir mesele olarak önümüzde duruyor

Cemevlerinin ibadethane statüsünün tanınmamış olmasını Alevi yurttaşlarımıza yönelik büyük bir haksızlık olarak tanımlıyoruz. Yine bütün bunların inkar politikasından, asimilasyon politikasından kaynaklandığının da elbette farkındayız. Sadece cemevlerinin statüye kavuşturulması meselesi de değil bugün Alevi yurttaşlarımıza uygulanan daha kapsamlı haksızlıklar ve hukuksuzluklar söz konusu. Eğitim sisteminde özgürlükçü bir eğitimin yaşanmıyor olması, din derslerinin zorunlu hale getirilmesi Aleviler başta olmak üzere diğer inançların, diğer kimliklerin, diğer kesimlerin de kabul etmediği bir mesele olarak önümüzde duruyor. Alevilerin inanç merkezlerinin özellikle Alevilere devredilmesi meselesi de Alevi kurumlarının bugün üzerinde durduğu ve bunun mücadelesini verdiği bir mesele olarak önümüzde duruyor.

Pirlik ve dedelik gibi unvanlar üzerindeki yasaklamalar kaldırılmalı

Pirlik ve dedelik gibi unvanlar üzerindeki yasaklamaların bir an önce kaldırılması talebi hem Alevilerin hem de HDP olarak bizim talebimizdir. Alevi yurttaşlarımızın bu sorunu çözme konusunda özellikle yanlarında olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Alevilerin çok önem verdiği pirlik ve dedelik unvanları bugün HDP tarafından da birçok soru önergesi ve kanun teklifiyle TBMM’de gündeme getirilen konuların başında geliyor. Kamuda Alevilere yapılan ayrımcılık da var. Halen Alevi yurttaşlarımızın kamuda görev almalarına yönelik büyük bir baskının olduğu, hiçbir şekilde temsiliyetlerinin olmadığı konusu da hepimizin gündeminde olan konuların başında geliyor.

Eşit yurttaşlık demokratik sistemin olmazsa olmazıdır

Daha sayabileceğimiz birçok alanda Alevi toplumunun temel taleplerinin karşılanması ve güvence altına alınması eşit yurttaşlığın, ortak yaşamın ve demokratik bir sistemin olmazsa olmazlarıdır. Alevilerin kurumlarının yıllardır bu kazanımlarını garanti altına almak için vermiş oldukları mücadelenin çok kıymetli olduğunun altını çizmek isteriz. HDP olarak bu mücadeleyi sonuna kadar sahiplendiğimizi ve kendimize rehber edindiğimizi Alevi canların özellikle bilmesini isterim.

Bu yüzyıl büyük barışların olacağı bir yüzyıl olacaktır

Bu temel mücadelede Aleviler ile birlikte bu mücadeleyi yürüyeceğimize söz veriyoruz. HDP’nin demokrasi mücadelesi sizlerin örgütlü mücadelenizi daha da büyüteceğiniz ve bunu birer kazanıma dönüştüreceğiniz bir mücadeledir. Bu yolda gücümüzü ve kazanımlarımızı birleştirmek zorundayız. Zaman tam da bu zamandır. Buna yürekten inanıyoruz. Bu coğrafya çok büyük zulümler, çok büyük acılar yaşadı. Geçtiğimiz yüzyıl büyük acılarla geçti. Ama bu yüzyıl bu acıların artık yaşanmayacağı, büyük kazanımların ve büyük barışların olacağı yeni bir yüzyıl olacaktır. Çünkü kazanımlarımız, dik duruşumuz bunu gösteriyor; inancımız, mücadelemiz ve direnişimiz bunu gösteriyor. Büyük kazanacağız, büyük başaracağız, hep birlikte kazanacağız.

Gelin canlar kongremizde bir olalım, birlikte kazanalım

Şimdi önümüzde HDP’nin büyük kongresi var. 3 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştireceğimiz büyük kongremizi büyük hakikate yürüyüş olarak gerçekleştireceğiz. Bu kongre umudun ve cesaretin de kongresi olacaktır. Alevi yurttaşlarımızı ve onların temsilcileri olan sizleri de büyük kongremize davet ediyorum. Diyorum ki gelin canlar bir olalım, gelin canlar birlikte kazanalım, gelin canlar birlikte başaralım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yolunuz ve yolumuz açık olsun. Hızır hepimizin yardımcısı olsun.

HDP

Yorum yap

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir