DBB’yi 450 milyon borçlandıracak kayyımdan AKP’li belediyelere kıyak!

HABER MERKEZİ – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımına, belediye gayrimenkullerinin ipoteği karşılığında 450 milyon TL borçlandırılması için yetki verildi. Ayrıca AKP’li belediyelerin 6 milyon TL’lik nakdi destek talebi kabul edildi.

Kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB), yeni bazı tartışmalı kararlara imza attı. Seçilmiş üyeler yerine atanan kayyım ve bürokratlar, 18-22 Ağustos tarihleri arasında “Meclis” toplantısı yaptı. Toplantılarda, kayyım yönetimindeki ilçe belediyelerine milyonlarca TL ek bütçe ayrıldı. Kayyıma 550 milyon TL borçlandırma yetkisi verilen toplantılarda, ayrıca AKP yönetimindeki kimi belediyelere de milyonlarca TL maddi destek kararı verildi.

GAYRİMENKÜLLER İPOTEK GÖSTERİLDİ

18 Temmuz tarihli toplantıda, belediyenin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 2022 yılında yapılacak “Sıcak Asfalt Kaplama ve Asfalt Sathi Kaplama” programlarının uygulamasında kullanılmak üzere alınacak malzemelerin alınabilmesi için 450 milyon TL teminat mektubuna ihtiyaç duyulduğuna dair önerisi tartışıldı. DBB kayyımı Ali İhsan Su’ya tam yetki verilmesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından onay alınması kararı verildi.

“Oy birliğiyle” alınan kararda, paranın alınacağı İller Bankası’na belediyenin mülkiyetindeki her türlü gayrimenkul ipotek olarak gösterildi. Ayrıca belediyenin her türlü gelir, hak ve alacakları da İller Bankası’na terhin ve temlik edildi.

Kararda,”Söz konusu bitüm malzemelerinin alınması ile ilgili 450.000.000,00 TL’lik Süresiz Kesin Teminat Mektubunun, İller Bankası Genel Müdürlüğünden alınmasına, Gayri nakdi krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye (…)”

BELEDİYE TAŞINMAZLARI SATILACAK

Aynı tarihli toplantıda, belediyenin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının belediye taşınmazlarının ihale yoluyla satışlarının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair karar ele alındı. Söz konusu önerge de “oy birliğiyle” kabul edildi.

AKP’YE GEÇEN BELEDİYEYE 2 MİLYON YARDIM

20 Temmuz’da, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) seçilen ancak bireysel menfaatleri doğrultusunda istifa ederek AKP’ye geçen Batman’ın Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren’ın nakdi yardım talebi gündeme geldi. Talepte, Kozluk’ta cadde, sokak ve kaldırım düzenlemesi, yama ve yapım işleri için 2 milyon TL tutarında nakdi yardım yapılması istendi. Toplantıda, 2 milyon nakdi yardım yapılması ve bu konuda Sur ilçesinin eski kayyımı olan DBB’nin Genel Sekreter Abdullah Çiftçi’ye protokol yapma yetkisinin verilmesi kararı alındı.

AKP’Lİ BELEDİYELERE 4 MİLYON YARDIM

AKP yönetimindeki Adıyaman Samsat Belediyesi’nin benzer gerekçelerle talep ettiği 3 milyon TL’lik nakdi yardım talebi de kabul edildi. Kararda, bu konuda Abdullah Çiftçi’ye protokol yapma yetkisi verildi.

Nakdi yardım talebi kabul edilen bir başka AKP’li belediye ise, Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Akıncılar Belediyesi oldu. Toplantıda, muhtelif cadde, sokak ve kaldırımlarının yapılmasında kullanılmak üzere kilitli parke taşı alımı, cadde ve sokak düzenlenme işleri için 1 milyon TL nakdi yardım yapılması kararı alındı.

SİLVAN KAYYIMINA 162 MİLYON EK BÜTÇE

21-22 Temmuz tarihli toplantılarda ise, kayyım yönetimindeki Yenişehir ve Sur belediyelerinin ek bütçe talepleri gündeme alındı. Yenişehir Belediyesi, “prestijini değiştirecek üst yapı sosyal-kültürel çalışmaları ve kamu personelinin maaş ve göstergelerinde yapılan ek düzenlemeler için mevcut bütçenin yetersiz kaldığı görülmüş olup ek ödenek ihtiyacı doğmuştur” talebi kabul edildi. Bu talep için Yenişehir Belediyesi’ne 162 milyon 170 bin TL ek bütçe verilmesine karar verildi.

KAYYIM: BÜTÇE YETERSİZ KALIYOR

Kayyım yönetimindeki bir başka belediye olan Sur Belediyesi’nin, “2022 Mali yılı Bütçesinde Personel Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Giderlerinde günün ekonomik şartlarına göre mevcut bütçenin yetersiz kaldığı görülmüş olup ek bütçe ihtiyacı doğmuştur” gerekçeli talebi de kabul edildi. Bu kapsamda belediyeye toplam 42 milyon 500 bin TL ek bütçe verilmesi kararlaştırıldı.

Azad Altay

MEZOPOTAMYA AJANSI

Yorum yap

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir