Bir yıl içinde BMG doğru anlaşıldı mı? -4. bölüm / Sinan Dersim

BMG Kürdistan Türkiye Demokrasi güçlerin en diri ittifak gücüdür

Esasında 2016, 2017’ye kadar Türkiye ve Kürdistan devrimci demokrasi güçlerinin en zayıf yanı TC faşist iktidarına karşı ortak tutum, program, çalışma birlikteliği içinde olmayışlarıdır. 2016’da HBDH, 2017 KBDH kuruluş ilanları bir nevi bu olmazlığı olur haline getiren öncü değerde çıkışlar oldu. Ancak kitleselleşmesi, kabul görmesi, benimsenmesi zaman alacaktı. Bu da gayet normal durumdu. Oluş hemen anlaşılamaz, pratikleşemez. Zihin birliği ve politika sanatında buluşmak için zamana ihtiyaç vardı. Zamanın evirilmesi gerekiyordu. Zaman saat ibresinin dönmesiyle alakalıydı. Başlangıçta küçük adımlarla zaman değerlendirildi, hareket yaratıldı. Adımlar birlikte atıldıkça, birbirini anlama düzeyi gelişti ve anlama ortak bilinç, deneyimin ortak zenginliğine dönüştükçe, HBDH, KBDH Türkiyeli, Kürdistanlı güçlerin (kadınlı erkekli) devrimci öncü odak adayı durumuna gelinmiş oldu.

BMG de bu çıkışın izdüşümüdür. Her ne kadar organik bağ içinde değilse de, Türkiyeli, Kürdistanlı demokratik, devrimci güçlerin en dinamik kesimlerinin birliğidir, ilanıdır. Görevleri ağır, bir o kadar da kendi içinde deneyim biriktirmeye ihtiyaç duyulan birleşikliktir. BMG ilanı öncesi her bileşen farklı alanlarda, farklı örgütlülüklerde birikmiş deneyim ve tecrübeleye sahipti. Ancak bu yetmemekteydi. Ortak tartışmaya, kavramaya ihtiyaç duyulmaktaydı. En azında BMG neden olmalıdır sorusunda bulurlaşmak, netleşmek gerekirdi. Netleşmeden yol almak zor olurdu, nitekim pratikleşme içinde bu zorluklarla zaman zaman karşılaşıldı, umut umutsuzluk hali içine düşmeler yaşanır oldu.

BMG, yeni başlangıç görünse de özünde yeni başlangıç değildir

BMG yeni bir başlangıç gibi görünse de özünde yeni başlangıç değildir. Başlangıç farklı platformlarda gerçekleştirilmiştir. Bu yüzden “Neden BMG”ye eklenen ikinci soru “Ne fark var” başlarda karşılaşılan temel soru olmaktaydı. Bu sorunun doğru kavranılması ancak teorik düzlemden çıkış yapılarak verilebilirdi. Teorik düzlemde kalışı cevapsızlığı olurdu. Yani Toplumsal çelişki ve çatışmaların can alıcı olduğu her alanda görünür olma düzeyi yanında hak gaspları mücadelesinin olduğu her yerde hazır ve nazır olmasıyla cevaplanabilirdi. Pratik sahada görünürlüğünü, öncülüğünü göstererek cevaplaması gerekirdi. Pratikleştikçe de fark, farkındanlığı ortaya çıkacak ve anlaşılır düzeye gelecekti. Bugün düne göre BMG bugün az da olsa anlaşılır düzeye gelmiş ve farkını, farkındanlığını kısmi olarak açığa çıkarmıştır. Bundan sonra pratikleştikçe daha iyi anlaşılacak ve pratik saha içinde takdir, beğeni toplayacak öncü düzeyine gelmede de ön açıcı olacaktır.

BMG, pratik ilkeler toplamıdır

Başta belirtmek gerekir ki BMG homojen bir birlik olmadığından, sorunlu, sorunlarla yüklü bir birliktir. BMG diyalektiği kendi olma, kendini gerçekleştirme, birleşiklik içinde olanlarla gerçekleştirici olma birliğidir. Sekiz bileşen, sekiz örgüt, sekiz fark demektir. Aynı şekilde dünyaya bakışta, meseleleri ele alışta farklı sekiz örgüttür. Böyle olunca BMG açısından ilkeler toplamında uzlaşılan ve bir araya gelmiş birlik demek doğru tanım olacaktır.

Hangi ilkeler:

Birincisi, TC faşist diktatörlüğüne ve onun temsili olan AKP-MHP faşist rejimine karşı Kürdistan devrimci, yurtsever dinamik güçleri ve Türkiyeli devrimci, demokratik dinamik güçlerin ortak tutum almasını sağlamak, faşist diktatörlüğün yıkılmasının hedeflenmesi.

İkincisi, faşist erkek iktidarına karşı kadın özgürlük çizgisinde buluşmak ve kadın öncülüğünde tüm toplumsal hak gasplarına karşı mücadele içinde olmak.

Üçüncüsü, gençliğin dinamik gücüyle buluşmak, faşist diktatörlüğün gençlik üzerinde oynanmak istenen tüm emellerini boşa çıkarmak.

Dördüncüsü, köylülerin ekolojik mücadelesi yanında olmak, ekoloji kırımının toplumsal kırım olduğu bilincini kazandırmak.

Beşincisi, işçi sınıfının ve emek mücadelesi içinde olanların yanında olmak, kapitalist sömürüye karşı ortak mücadelede buluşmak.

Altıncısı, Cumartesi Anneleri’nden başlayan, bugün Şenyaşar ve Doku ailelerinde somutlaşan kayıplar ve adalet mücadelesini toplumsal adalet mücadelesine dönüştürmek ve TC faşist rejimini ulusal, uluslararası yargılamanın konusu haline getirmek, bunun mücadele alanına çevirmek.

Yedincisi, başta İmralı’daki Sayın Abdullah Öcalan ve yanındaki yoldaşları olmak üzere, Türkiye Kürdistan’da rehin tutulan tüm tutsakların tecridini kırmak, hasta tutsaklarla dayanışma içinde olmak; hasta tutsakların katledilmesi önüne geçmek, bunun mücadelesi içinde yer almak.

Sekizincisi, milliyetçi, şoven kırılmanın önüne geçmek için Kürdistan özgürlük mücadelesiyle yoldaşlaşmak Türkiye halklarına Kürt halkının mücadelesini doğru anlatmada aracı ve öncü olmak.

Dokuzuncusu, egemenlikçi sistemin tüm sistem içi yaklaşımlarla mesafesini koymak, sokağın, barikatın, dayanışmanın ruhu olan Gezi pratiğini güncel ve canlı tutmak.

BMG, bu dokuz pratik ilke etrafında pratikleştikçe sorumlulukları daha da artacak, görevleri çoğalacaktır. BMG bileşenleri, kendini öz güç temelinde katmak, ama ben merkez olmaktan kaçınmak; bileşik öz merkez bilinciyle, kurmaylık düzeyiyle öne çıkmayı başardıkça, bu pratik ilkelerin etrafında örgütleneceğinin bilincindedir, farkındadır. Bu farkındalık bilinciyle hareket edildikçe, doğru bir yoldaşlaşma, toplumsal örgütlülük alanlarında doğru bir kolektif öncüleşme yakalayacakları da kesindir.

Özelikle DBP bileşenine daha çok görev ve özveri düşmektedir. DBP demokratik ulus paradigmasıyla, demokratik özerklik disiplini, sorumluluğuyla BMG’ye yaklaşmak durumdadır. Bölgeler partisi olmak istiyorsa, örgütlü örgütsüz her kesim içinde örgütlenmeyi, örgütlülük yaratmayı önüne görev koymak durumdadır. Her bölgede öz güç, öz yeterlilik ve öz savunmalı duruma gelmenin çabası içinde olmalıdır. Türkiye emekçisine, işçisine, mahallelisine, semtine ve her köşe başındaki insanlarla ve toplumsal farklılıklarla buluşmalı cinsiyet özgürlükçü paradigmanın kavranılmasına, kavratılmasında ön ayak olmalıdır. Bunun için DBP yüzünü sistem partilerinden çok sistem dışı dinamik güçlere çevirmelidir. DBP bu görev ve sorumluluk düzeyiyle yaklaştıkça kendisinin de içinde yer aldığı BMG bileşenleriyle daha doğru bir yoldaşlaşmayı yakalayacağını zamanla görecek, anlayacaktır.

Yorum yap

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir