BMG’nin bir yılı nasıl geçti?

Birleşik Mücadele Güçleri, zamanın ruhunu anlayarak ve devrimci sorumluluklarının farkında olarak 2021 yılının 4 Şubat günü kuruluşunu ilan etti.
İki halkın özgürlüğünün sağlanması mücadelesi, stratejik ortaklığı zorunlu kılmaktadır. BMG de bu stratejik devrimci işbirliğinin aracıdır.

“Bizler, Türkiye ve Kürdistan’daki devrimci, sol, sosyalist, demokratik, yurtsever güçler olarak, tüm bu gelişmelerin önümüze koyduğu sorumluluğu omuzlamak zorundayız. Bu nedenle, tüm itiraz ve direnişleri ortak mücadele nehrinde buluşturmayı görev biliyoruz.”

Birleşik Mücadele Güçleri, zamanın ruhunu anlayarak ve devrimci sorumluluklarının farkında olarak 2021 yılının 4 Şubat günü kuruluşunu ilan etti.

O gün Kadıköy’deki polis işgaline, uygulanan şiddete bakılırsa, faşist şeflik rejimi de BMG’nin taşıdığı misyon ve potansiyelin farkındaydı.

Bu ilanla Alınteri, Birleşik Devrimci Parti, Demokratik Bölgeler Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Mücadele Birliği Platformu, Partizan ve Sosyalist Meclisler Federasyonu, antifaşist direnişin ortak zeminde örgütlenmesi için yan yana gelmiş oldu. Geçtiğimiz Aralık ayında da Komün BMG’ye katıldı.

BMG, Kürt özgürlük mücadelesi ile Türkiye işçi sınıfı ve ezilenlerin mücadelesinin faşizme karşı aynı zeminde buluşmasıdır. Bu mücadele yoldaşlığı gerçek anlamda bir kader birliğidir.

Kürt halkının üzerindeki sömürgeci boyunduruk kırılmadan Türk halkının özgürlüğü mümkün değildir. İki halk arasındaki eşitlik ve kardeşliğin sağlanabilmesi için de öncelikle bu sömürgeciliğin tasfiye edilmesi gerekmektedir. İki halkın özgürlüğünün sağlanması mücadelesi, stratejik ortaklığı zorunlu kılmaktadır. BMG de bu stratejik devrimci işbirliğinin aracıdır.

Saray faşizmine karşı savaşta, birleşik bir kitle mücadelesinin yaratılmasının aracı olarak yine BMG vardır.

AKP-MHP iktidarı, sermaye egemenliğidir. Üstelik bu, kendileri saray ve saraycıklarda saltanat sürerken, “bir lokma, bir hırka” telkininde bulundukları halkı canından bezdirip intihara sürükleyecek kadar azgın bir sömürü mekanizmasını işleten bir egemenliktir. BMG, “Geçinemiyoruz” diyen milyonlarca emekçinin, ekmek kavgasını, bu kapitalist sömürü düzenini yıkma mücadelesine çevirmek için vardır.

Kadınların ve LGBTİ+’ların erkek egemenliği ve heteroseksizmin yarattığı yıkımdan kurtulmasından savaş ve kapitalizmin yarattığı ekolojik yıkımın durdurulmasına kadar ezilenleri, bu iktidar karşısında saflaştırmakla görevlidir.

Özetle, politik özgürlükleri kazanmayı hedef alan devrimci bir kitle hareketinin yaratılmasının aracıdır.

Geçtiğimiz günlerde Medya Haber Tv’de hazırladığım Medya Ayrıntı programına konuk olan ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, bu misyonu çok yerinde bir tabirle “Demokratik devrimin kurmaylığı” olarak tanımlamıştı. Özetle, BMG, faşist iktidarı yıkma ve politik özgürlükleri kazanma mücadelesinin bir aracıdır.

Geride kalan bir yıllık süreçte bileşenlerin tamamı, BMG’ye stratejik bir önem biçtiğini ifade etti. Elbette BMG’ye stratejik bir anlam yüklenmesi bileşenlerin de görev ve sorumluluklarını artırıyor. Bu görev ve sorumlulukların başında da birleşik politik merkezin inşası ve güçlendirilmesi geliyor.

Geride kalan bir yıllık süreçte BMG, zam protestolarından adalet arayışlarının ortaklaştırılmasına, şehit anmalarından işçi mitinglerine, 8 Martlardan 1 Mayıslara kadar sayısız devrimci çalışmanın ya içinde yer aldı ya da örgütleyicisi oldu.

1 Mayıs iradesi örneğinde olduğu gibi, faşist yasakları tanımadığını sokakta göstererek, ezilenlere de cesaret ve umut verdi. Ancak bir yılın sonuna geldiğimizde iddia ve misyonu ile potansiyelinin altında bir devrimci pratik sergilediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu eksikliğin tespiti, gelecek dönemde yürünmesi gereken yola dair de veri sunmaktadır.

BMG’nin ilanıyla adımı atılan birleşik politik merkezin güçlendirilmesindeki yetersizlik, bileşenlerin kendilerini BMG’nin ihtiyaçlarına göre örgütlemedeki ağırlıkları önemli bir yerde duruyor.

Eğer BMG stratejik anlamda bir mücadele aracı ise, bileşenleri bu devrimci işbirliğinin ihtiyaçlarına uygun olarak sadece politik gündemlerini belirlemekle yükümlü değildir. Aynı zamanda kadro ve örgütlerini de BMG’nin, yani antifaşist birleşik direnişin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemekle de yükümlü oluyor.

Birleşik politik merkez aynı zamanda BMG bileşenlerinin hem BMG olarak hem de tek tek bileşenler olarak aynı ortak akıl ve irade ile hareket etmesi anlamına geliyor.

İktidarın halkı sefalete sürükleyen politikalarına karşı sokakta direnişi BMG olarak örgütlerken, BMG’nin bu gündeminin tüm bileşenlerin temel gündemi haline de gelmesi demektir.

Kuruluş ilanıyla ortaya konan misyon, hedef ve kararlılığın gereği olarak geride kalan bir yıllık dönemi aşan yeni bir mücadele dönemi BMG ve BMG’lileri bekliyor.

Yorum yap

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir