Yaşasın 8 Mart enternasyonal kadın mücadelemiz!

Önümüzde yeni bir 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü var. Buraya, enternasyonal mücadelemiz, faşist gerici devlet yapılanmalarına, erkek egemen sistemlere karşı yol katederek geldik. “Kadınlar Birlikte Güçlü“ şiarı slogan olmaktan çıktı, herhangi bir coğrafyada gelişen direnişlere diğer bölgelerin omuz vermesi, irade ortaya koymasına dönüşerek geldik.

Kadınların mücadelesi, ezilen cins kimlikleri ile ataerkil faşist ve gerici sistemlere karşı dağlarda, burjuvaziye karşı grev alanlarında, zindanlarda sınırsız bir iddia ve özgüvenin dışavurumu oldu. Gözaltı, işkence tutuklama, katletme saldırıları da kadınların özgürlük için mücadelelerini geriletemedi.

Dünya çapında kitlesel halkalarla genişleyen enternasyonal kadın mücadelesinin ciddi halkalarından birisi de Türkiye ve Kürdistan’daki kadın mücadelesidir. Bu yıl sınıfsal olanın hükmünü yürütmesinin coşkusunu da yaşamaktayız. Greve çıkan işyerlerinde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, laik-türbanlı, Alevi-Sünni yüzlerce kadın omuz omuza direnerek kazanımlara da önderlik etmiştir. Grev alanları sadece ekonomik sendikal hakların elde edilmesinin manivelası olmaktan çıktı. İç savaş çığırtkanlığı olarak sürekli değişik halklar ve inançlar arası kışkırtıcılığı elinde tutan faşist rejime karşı, sınıf kardeşliğinin gelişme potansiyelleri filizlenmiştir. En büyük kazanımlarından birisi de budur!

Rüzgar kadınlardan yana esiyor

Bu 8 Mart’ta, kadın özgürlük mücadelesinin, demokratik ve devrimsel süreçlerde elde ettiği kazanımlara yenilerini eklemenin nesnel koşullarının güçlülüğünün rüzgarını da arkamıza aldık.   

Son 6 yıldır küresel çapta 8 Mart Kadın Grevi, birleşik kadın iradesinin gücüyle örgütleniyor. Kazanılmış hakların korunmasına, yeni taleplerin elde edilmesine kilitlenmiş kadın grevi, cins bilincinin kitleselleştiği bir harekete dönüşüyor.

İşçi hareketinin burjuvaziye karşı kullandığı grev silahı özellikle Türkiye’deki son grevlerde kadınların önderliğinde anlam kazanıp daha da büyütüldü. Bunlardan bazıları kazanımla sonuçlandı. Kürdistan’da faşist gerici iktidarlara karşı her hareketlenmede kadınlar yine en öndeler.

Fakat bu 8 Mart’ı, yalnızca çalışan kadınların değil ev emekçisi kadının, öğrenci kadının, yaşam alanlarındaki tüm kadınların katıldığı erkek egemenliğinin ve ataerkil burjuva iktidarların sorgulandığı etkili eylemlere dönüştürmek zorundayız.

Kadınlar, kadın emeğinin görünür hale gelmesi, ev içi emeğin ücretlendirilmesi, eşit işe eşit ücretin verilmesi, kadınların eşitlik, özgürlük alanlarının genişletilmesi, kadına yönelik şiddetin, tacizin, tecavüzün, mobbingin, kadın kırımının durdurulması; renginden, ırkından, ulusal ve  inanç kimliğinden dolayı ayrımcılığa son verilmesi, cinsel yönelimlere eşit haklar tanınması, heteroseksist uygulamaların son bulması gibi taleplerle burjuva gerici iktidarları zorlamaya devam etmek zorundayız.

8 Mart’ı iktidar hedefli bir hareketin aracı olmasına dönüştürmeyi hedefliyoruz! Adımlarımızda bunu güçlendirmelidir!

Kadın katilleri, tecavüzcüler, sömürücüler yatağında rahat uyuyamamalı

Fakat bugün demokratik alanda militan bir hatta ilerleyen kadın mücadelemizi, kadının gerçek kurtuluşunu hedefleyen devrimsel, antifaşist kadın hareketlerine doğru ilerletmeye da ihtiyacımız büyük. Bu 8 Mart antifaşist kadın hareketinin kadın öz savunmasını örgütleme hamlelerinin yükseltildiği bir güne de dönüştürülebilir.

Öyleki, kadınların kanına eli bulaşmış, baskı taciz tecavüz, çocuk evlilikleri yapanların, kadın emeğini hiçleştirenlerin hiçbiri yatağında rahat uyuyamamalıdır! Kadın milisleri, yer yer genişleyen  katılımlarla bu türden öz savunmalar geliştirmeye doğru ilerleyebilmelidir. Faşist rejime karşı kadınların taleplerinin, öz savunma örgütlenmeleri ile birleştirmek elzem olmuştur. 

Bizi ancak, cins ayrımlarının, çitlerin olmadığı bir dünyaya, kadın devrimine, kadının kurtuluşuna götürmeyi hedefleyen demokratik ve devrimsel içerikte, iki cephede süren mücadeleyi birleştiren bir hareket tarzı başarıya ulaştıracaktır. 8 Mart’ta, önemli olan iki cephenin de yönünü erkek egemen iktidarlara çevirmektir.

Yaşasın 8 Mart!

Yaşasın kadınların enternasyonal mücadelesi!

Yorum yap

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir